İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı

Misyonumuz

Öğrencilerimizi İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operasyonları programında teorik ve uygulama derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonu Teknikeri olmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, İnsansız Hava Aracı Sistemi üreten ülkemizin ihtiyacı olan nitelik elamanları yetiştirmektir.

Geleceğe Bakışımız

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde İnsansız Hava Aracı Operatörleri yetiştirmek.

Sevgili Öğrenciler,

İnsansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmesini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı; platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman; uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip olur.

Program mezunlarının almış olduğu eğitim, insansız hava aracı sektörünün dinamiklerini öğrenmesini ve gelecek yıllarda sektörde yaşanacak büyüme ile birlikte kendini bu iş kolunda konumlandırma imkanını sağlayacaktır.

Gelişen İnsansız Hava Aracı sektöründe, geleceği olan bir programı eğitim kalitesi ve sağladığı ayrıcalıklı olanaklar açısından mükemmel bir üniversite olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda okuyarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz.

Sevgilerimle.

Öğr. Gör. Aydın Türkmen


Öğretim Görevlisi
aydin.turkmen@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Metehan Atay


Öğretim Görevlisi
metehan.atay@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)
1. Yarıyıl
DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
İHA101 İnsansız Hava Aracı Teknolojisine Giriş ve İlgili Talimatlar Z 3 0 3 4  –
İHA103 Teknik Çizim Z 2 2 3 4  –
İHA105 Fizik Z 3 1 3 4  –
İHA107 Ölçme Tekniği Z 2 0 2 2  –
ELO103 Sayısal Elektronik Z 3 1 3 4  –
İNG127 İngilizce 1 Z 2 0 2 2  –
MAT101 Genel Matematik Z 3 1 3 4  –
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2  –
TÜR101 Türk Dili I Z 2 0 2 2  –
KPD001 Kariyer Planlama S 2 0 0 0
Seçmeli Ders S 2 0 2 2
Toplam 25 30
2. Yarıyıl
DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
IHA102 İnsansız Hava Aracı Malzeme Bilgisi Z 3 1 3 3  –
İHA104 İnsansız Hava Aracı İtki Sistemleri Z 2 2 3 4  –
İHA106 Uçuş Teorisi Z 3 0 3 3  –
İHA108 Bilgisayar Destekli Modelleme Z 2 2 3 4  –
MAT102 Mesleki Matematik Z 3 1 3 4  –
İNG130 İngilizce 2 Z 2 0 2 2  –
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 0 2 2  –
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı 2 Z 2 0 2 2  –
Seçmeli Ders S 2 0 2 2  –
İHA199 Yaz Stajı Z 0 0 0 5
Toplam 23 30
3. Yarıyıl
DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
IHA201 Seyrüsefer Z 3 0 3 4
İHA203 İnsansız Hava Aracı Tasarımı Z 2 2 3 6
İHA207 Meteoroloji Z 3 0 3 4
İHA211 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler Z 3 1 3 6
ELK203 Algılayıcılar ve Etkileyiciler Z 2 0 2 2
Seçimlik Ders – Alan İçi S 3 0 3 4
Seçimlik Ders – Alan İçi S 3 0 3 4
Toplam 20 30
4. Yarıyıl
DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
İHA202 İnsansız Hava Aracı Üretimi ve Montaj Atölyesi Z 2 2 4 7
İHA204 İnsansız Hava Aracı  Sistemleri Bakım ve Onarımı Z 2 2 4 7
İHA206 İnsansız Hava Aracı Operasyonları, Yer Kontrolü ve Haberleşme Z 2 1 3 6
Seçimlik Ders – Alan İçi S 3 0 3 4
Seçimlik Ders – Alan İçi S 3 0 3 4
Seçimlik Ders – Alan Dışı S 2 0 2 2
Toplam 19 30
KREDİ AKTS
Genel Toplam 87 120
 1. İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL

İHA101 – İnsansız Hava Aracı Teknolojisine Giriş ve İlgili Talimatlar (Zorunlu)

Öğrenci bu ders kapsamında havacılık tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaktır. İnsansız hava araçlarının tarihsel gelişimini, insansız hava aracı konfigürasyonlarını bilecek ve İnsansız hava araçlarını sınıflandırabilecektir. İnsansız hava araçlarının görevlerine göre sınıflandırılmasını gerçekleştirebilir ve Ülkemizde gerçekleştirilen insansız hava aracı faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

1          İlk Havacılık Denemeleri; İHA’ların Tarihsel Gelişimi

2          İHA Konfigürasyonları; Döner Kanatlı İHA’lar; Sabit Kanatlı İHA’lar; Çırpan Kanatlı İHA’lar; Havadan Hafif İHA’lar

3          Ağırlık Sınıflandırmaları; Menzil ve İrtifa Sınıflandırmaları; Görev Sınıflandırmaları

4          Türkiye’de İHA Çalışmaları

5          Askeri İHA Çalışmaları; Sivil İHA Çalışmaları

6          İHA Araştırmalarında Trendler

7          SHT İHA Sınıflandırması; SHT İHA Kayıt Sistemi

8          Vize sınavı

9          SHT İHA Pilot Lisanslandırma, Kayıt ve Tescil

10        Hava Sahası ve Uçuşa Yasak Bölgeler

11        İHA’larda Ticari ve Bireysel Lisans Farklılıkları

12        SHT İHA Talimatı

13        İHA Kullanıcılarının Sigorta Yükümlülükleri

14        SHT İHA Kayıt Sistemi

15        SHT İHA Kayıt Sistemi

16        Final sınavı

İHA103 – Teknik Çizim (Zorunlu)

Bu dersin amacı öğrencilerin teknik resim araç ve gereçlerini etkin bir şekilde kullanıp, izdüşüm teorisini öğrenerek cisimlerin farklı görünüşlerini çıkarabilmesi, parçaları ölçülendirebilmesi ve parçaların kesit görünüşlerini çıkarabilmesidir. Ayrıca görünüşleri verilen parçaların perspektif resmini çizip AutoCAD programının etkin kullanımına yönelik temel bilgileri kavrayabilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

 • Bilgisayar destekli teknik resime giriş.
 • Geometrik çizimler. Dik izdüşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılması.
 • İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak, serbest elle çizim teknikleri.
 • Perspektif şekiller.
 • Ölçülendirme esasları.
 • Kesit eleman esasları: Tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar.
 • AutoCAD-Temel Komutlar
 • Vize
 • AutoCAD-Metinlerle Çalışmak, Tarama ve Sorgulama Komutları,
 • AutoCAD- Ölçülendirme, Bloklar ve Dış Referanslar
 • AutoCAD- Çizim
 • AutoCAD- Çizim
 • AutoCAD- Çizim
 • AutoCAD- Çizim
 • AutoCAD- Çizim
 • Final

İHA105 – Fizik (Zorunlu)

Öğrenci, Ölçme işlemini açıklayabilecektir ve Vektörlerle ilgili temel işlemleri yapabilecektir, Bir boyutta hareketleri ve harekete sebep olan nedenleri açıklayabilecektir, Enerji ve enerji aktarımını açıklayabilecektir, Çizgisel momentum ve çarpışmayı açıklayabilecektir, Denge kavramını açıklayabilecektir, Akışkanların kinematik ve dinamiğini analiz edecektir, Durgun elektrik ve elektrik potansiyel kavramlarını analiz edecektir, Optik ve ışık konularında yer alan temel kavram ve yasaları açıklayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Ölçme ve fiziksel büyüklükler

2          Malzemenin özellikleri, Kinematik

3          Dinamik

4          Denge

5          İş ve enerji

6          İtme ve momentum

7          Akışkanlar Statiği

8          Vize

9          Akışkanlar Dinamiği

10        Dalgalar ve ses

11        Durgun elektrik

12        Elektriksel potansiyel, Kondansatörler

13        Doğru akım devreleri, Manyetizma

14        Alternatif akım devreleri

15        Işığın yansıması ve kırılması

16        Final

İHA107 – Ölçme Tekniği (Zorunlu)

Öğrenci, Ölçme kavramını tanıyabilecektir, Çeşitli elektrik-elektronik büyüklüklerin ölçümünü gösterebilecektir, Mekanik,hidrolik ve termodinamik büyüklüklerin ölçümünü gösterebilecektir, Transmisyon hatlarında ölçümü ve elektrikte iş güvenliğini açıklayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Ölçme ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar

2          Hata ve çeşitleri

3          Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

4          Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

5          Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

6          Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

7          Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi

8          Vize

9          Elektriksel büyüklerin ölçülmesi

10        Elektriksel büyüklerin ölçülmesi

11        Osiloskop ve uygulamaları

12        Osiloskop ve uygulamaları

13        Mekanik ,hidrolik,termodinamik büyüklüklerin ölçülmesi

14        Ölçmede iş güvenliği

15        Ölçmede iş güvenliği

16        Final

İHA 109 – Sayısal Elektronik (Zorunlu)

Bu dersle, öğrencilerimiz Temel kavramları, sayı sistemlerini açıklayabilecektir, Mantık devrelerini açıklayabilecektir, Mantıksal ifadelerin sadeleştirilmesini gösterebilecektir, Lojik fonksiyonları oluşturabilecektir, Karnaugh Haritalarını oluşturabilecektir, Devre Tasarımı yapabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Analog ve Sayısal Sistemler

2          İkilik, Sekizlik ve Onluk sayı sistemleri

3          Sayı sistemleri arasında çevrimler

4          Temel lojik fonksiyonları, DEĞİL / VE / VEYA kapıları

5          Lojik Kapı Uygulamaları

6          Doğruluk Tabloları

7          Boolean cebri kuralları ve De Morgan teoreminin tanıtılması

8          Vize

9          Lojik fonksiyonların standart gösterimleri

10        Karnaugh haritaları

11        Karnaugh haritalarının lojik fonksiyonların basitleştirilmesinde kullanılması

12        MinimumTerimlerin Karnaugh Haritaları ile açıklanması

13        Maksimum Terimlerin Karnaugh Haritaları ile açıklanması

14        Don’t care kavramı

15        Devre tasarımları

16        Final

 TÜR 101 – Türk Dili ve Edebiyatı I (Zorunlu)

Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri. Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma. İmla kuralları. Noktalama işaretleri. Kelime türetme (yapım ekleri) Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.). Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu; kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar. Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri). Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.

AİİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (Zorunlu)

 1. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Milli Mücadele cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim; Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası.

MAT101 – Genel Matematik (Zorunlu)

Bu dersle, öğrencilerimiz Kümeler ve sayı sistemleri açıklayabilecektir, Oran ve orantı problemlerini kurup çözüme ulaşabilir, Yüzde ve faiz problemlerini çözümleyebilir, Fonksiyon kavramını açıklayabilir, foksiyonlar ile ilgili işlemleri yapabilir.

 Haftalık Ders İçeriği

1          Temel kavramlar: Kümeler

2          Sayı sistemleri; üslü ve köklü sayılar

3          Özdeşlikler

4          Eşitlikler, I. ve II. dereceden denklemler

5          Oran ve orantı; tanımı, orantı yardımı ile problem çözme

6          Yüzde hesapları ve problem çözümleri

7          Faizhesapları ve problem çözümleri

8          Vize

9          Bagıntı ve fonksiyonlar

10        Fonksiyonlar ile ilgili işlemler

11        Doğrusal ve II. dereceden fonksiyonlar ve grafikleri

12        Üstel fonksiyonlar

13        Logaritmik fonksiyonlar

14        Üstel ve logaritmik fonksiyonların grafikleri

15        Problem çözümleri

16        Final

İNG 127-  Yabancı Dil I (İngilizce)(Zorunlu)

 Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

SEÇ 103 – Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Seçmeli)

Öğrenci, Bilgisayar ve donanımlarını tanımlayabilecektir, Bilişim güvenlik politikalarını tanımlayabilecektir, Çalışma hayatında ortaya çıkan temel bilgi teknolojileri sorunlarını teşhis edebilecek, ,temel düzeyde yapıcı ve çözümleyici önerileri uygulayabilecektir.

 

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin içeriğinin ve kaynaklarının tanıtılması

2          Kültür ve İletişim, İletişim Sistemleri

3          Bilgi Toplumu ve Türkiye’de Bilgi Toplumu

4          Bilgisayarın Tarihçesi ve İşletim Sistemleri

5          Ofis yazılımlarının genel özellikleri

6          Ofis Yazılımları-Sunu Programları ( power point ve prezi)

7          Uygulama

8          Vize

9          Uygulama

10        E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi

11        İnternet Güvenliği ve Ağ Teknolojileri

12        Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya

13        Bilişim Hukuku ve Etiği

14        Günümüzde teknolojinin temel dinamikleri ve yarının teknolojisi

15        Genel değerlendirme

16        Final

 İKİNCİ YARIYIL

IHA102 – İnsansız Hava Aracı Malzeme Bilgisi (Zorunlu)

Öğrenci bu ders kapsamında Malzemelerin genel yapısını ve çeşitlerini açıklayabilir, Metal alaşımlarının özelliklerini açıklayabilir, Korozyon, korozyona neden olan koşullar ve korozyon çeşitlerini bilir, Kompozit malzemeleri ve yapılarını bilir, İHA’larda kullanılan ahşap malzemeleri tanır, Üç boyutlu baskı yöntemi bilir, İnsansız hava araçlarında kullanılan malzemelerin özelliklerini bilir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Atomlar Arası Bağlar

2          Gerilme, Akma Mukavemeti, Çekme Mukavemeti, Sertlik ve Süneklik

3          Metal Esaslı Malzemeler; İHA’larda Kullanılan Alüminyum Alaşımları ve Özellikleri

4          Alüminyum Alaşımların Çekme, Sertlik, Yorulma ve Darbe Dayanımı Testleri

5          Korozyon Çeşitleri

6          Kompozit Malzemeler; Fiber Malzemeleri; Matris Malzemeleri

7          İHA’larda Kullanılan Ahşap Çeşitleri

8          Vize

9          Ahşap Malzemelerin Mekanik Özellikleri

10        İHA’larda Kullanılan 3B Baskı Termoplastikleri

11        3B Baskı Yönteminin Prensibi

12        Termoplastik Çeşitleri

13        Termoplastiklerin Mekanik Davranışları

14        İHA Malzemelerinin Korozyon Davranışları; İHA Komponentlerinin Üretim Yöntemleri;

15        İHA Komponentlerinin Bakım ve Onarımı

16        Final

IHA104 – İnsansız Hava Aracı İtki Sistemleri (Zorunlu)

Öğrenci, İnsansız Hava Araçları itki sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olur, İnsansız Hava Aracı İtki Konfigürasyonlarını kavrar, Elektrikli ve Benzinli Motorlar hakkında bilgi sahibi olur, Elektronik Hız Kontrol Devrelerini kavrar, İçten Yanmalı İHA Motorlarında Kullanılan Yakıt Tiplerini öğrenir, Yakıt Emisyonları hakkında bilgi sahibi olur, Enerji Depolama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur, Alternatif Enerji Kaynakları hakkında bilgi sahibi olur, Pervane Teorisi hakkında bilgi sahibi olur, Dişli Sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

Haftalık Ders İçeriği

1          Derse giriş ve dersin tanıtımı

2          İnsansız Hava Aracı İtki Konfigürasyonları

3          Elektrikli ve Benzinli Motorlar

4          Elektrik Motoru Çeşitleri

5          Pistonlu Motor Çeşitleri

6          Mini Turbojet Motorlar

7          Elektronik Hız Kontrol Devreleri

8          Vize

9          İçten Yanmalı İHA Motorlarında Kullanılan Yakıt Tipleri

10        Yakıt Emisyonları

11        Enerji Depolama Sistemleri

12        Alternatif Enerji Kaynakları

13        Pervane Teorisi

14        Pervane ve Kanatlar

15        Dişli Sistemleri

16        Final

IHA106 – Uçuş Teorisi (Zorunlu)

Öğrenci bu ders kapsamında Atmosferin fiziksel özelliklerini tanımlayabilecektir, Uçmanın teorisini ifade edebilecektir, Uçuş kumanda yüzeylerini tanımlayabilecektir, Uçak elemanlarını tanımlayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Atmosfer fiziği: Havanın fiziksel özellikleri, Uluslararası standart atmosfer

2          Uçuş teorisi: Aerostatik ve aerodinamik tutunma

3          Uçak aerodinamiği: Hava akışı, Sınır tabakası

4          Aerodinamik kuvvet ve bileşenleri, Aerodinamik moment, L/D oranı

5          Kanat profili

6          Kanat profili

7          Stall, Aşırı taşıma tertibatları

8          Vize

9          Uçuş kumandaları, Kuyruk takımı

10        Gövde, İniş takımları

11        Güç sistemleri

12        Uçak Hidrolik Sistemleri, Uçak Pnömatik Sistemleri

13        Kabin Atmosfer Kontrol Sistemleri, İklimlendirme Sistemi

14        Yakıt Sistemi

15        Buz Kontrol Sistemi, Emercensi Ekipman

16        Final

IHA108 – Bilgisayar Destekli Modelleme (Zorunlu)

Bu derste; bilgisayar destekli iki ve üç boyutlu çizim-modelleme yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

 • Bilgisayar destekli çizim programının arayüz tanıtımı ve temel ayarları,
 • Bilgisayar destekli çizim programının arayüz tanıtımı ve temel ayarları,
 • Bilgisayar destekli çizim programının arayüz tanıtımı ve temel ayarları,
 • İki ve üç boyutlu katı ve yüzey modelleme temelleri,
 • İki ve üç boyutlu katı ve yüzey modelleme temelleri,
 • İki ve üç boyutlu katı ve yüzey modelleme temelleri,
 • İki ve üç boyutlu katı ve yüzey modelleme temelleri,
 • Vize
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları,
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • İnsansız hava aracı modelleme uygulamaları
 • Final

 İNG 130 – İngilizce II (Zorunlu)

 Bu dersi amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Past simple tense; count and uncount nouns; comparatives and superlatives; present continuous tense; going to; question forms; present perfect tense; ever and never; just and yet; present perfect and simple past tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

TÜR 102 – Türk Dili ve Edebiyatı II (Zorunlu)

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân; dilekçe yazımı; tutanak, deneme; fıkra, makale, tenkit, tanıtma; mektup, hatırat; özgeçmiş, biyografi; seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk; tiyatro, masal, şiir; hikâye, roman; konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma; ilmî araştırma yöntemleri (kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma); bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği (dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd); bibliyografya çeşitleri ve kuralları; dipnot kuralları.

AİİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Zorunlu)

İnkılâpların temel özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını etkileyen akımlar; Türk İnkılâbının hedefi olarak Demokratik Hukuk Devleti; Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve cumhuriyetçilik ilkesi; milliyetçilik ilkesi; halkçılık ve devletçilik ilkesi; laiklik ilkesi; inkılâpçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.

MAT102 – Mesleki Matematik (Zorunlu)

 Öğrenci bu ders kapsamında Trigonometrik kavramları açıklayabilecek, Limit kavramını tanımlayacak. Limit alma kurallarını uygulayabilecek ve fonksiyonların sürekliliğini tartışabilecek, Türev alma kurallarını uygulayabilecektir, İntegral alma kurallarını uygulayabilecektir, Geometrik şekillerde alan ve hacim hesapları yapabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Trigonometri, açısal ölçüleri dönüştürebilme

2          Trigonometrik oranlar.

3          Trigonometrik fonksiyonlar

4          Limit ve limit alma işlemleri

5          Limitte belirsizlikler

6          Limit ve süreklilik

7          Türev kavramı, türev alma kuralları.

8          Vize

9          Türevle ilgili uygulamalar

10        İntegral kavramı, kuralları

11        Belirsiz integral

12        Belirli integral

13        Geometri, alan ve hacim hesapları

14        Mesleki problem çözümü

15        Mesleki problem çözümü

16        Final

İSG101-  İş Sağlığı Ve Güvenliği (Seçmeli)

 Bu dersle, öğrencilerimiz İş sağlığı ve güvenliğine genel bir bakış yapabilecektir, İş kazalarını ve meslek hastalıklarını değerlendirebilecektir, İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemleri açıklayabilecektir, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümünü açıklayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

 1          İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

2          İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar

3          İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri

4          İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler

5          İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Maliyetler

6          Genel Olarak Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Görünümü Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinden Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar

7          Vize

8          İş Güvenliği Hakkının Anayasal Dayanağı İş Güvenliğine İlişkin Mevzuatın Genel Yapısı

9          İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı

10        İşverenin İşçiyi Gözetme Borcunun Hukuki Dayanağı

11        İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında İşverenin Hukuki Sorumluluklarının Hukuki Dayanağı Sorumluluk Kavramı ve Türleri

12        İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Görüşler

13        Türk Borçlar Kanunu’nda İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler

14        İşverenin Sorumluluğunun Diğer Sorumluluklar İle Karşılaştırılması

15        İş Kanunu’nda ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İşverenin Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler

16        Final

İHA 199-  Yaz Stajı (Zorunlu)

 Bölüm ve staj komisyonunun uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarda otuz iş günü süresiyle uzmanlaşmak istedikleri alanda bilgi ve beceriler kazandırır. Alanla ilgili edindikleri bilgileri yerinde uygulama gerçekleştirebilmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

 1. Alanında edinmiş olduğu olgusal bilgileri, yerinde uygulama yaptığı iş ortamında karşılaştığı uygulamalar ile pekiştirir.
 2. Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması.
 3. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmanın yürütülmesi.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alınması.
 5. Alanında edinilen temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirilmesi.
 6. Bir proje çerçevesinde etkinliklerin yürütülebilmesi.
 7. Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanabilmesi.
 8. Alınan derslerin uygulamalarla ilişkisini kurulması ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların programda okutulan derslerle karşılanması.
 9. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılması.
 10. Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerin yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarılması.
 11. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerin ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin uzman kişilerle paylaşılması.
 12. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurulabilmesi.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

İHA 211 – Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler (Zorunlu)

Öğrenci, Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısını açıklayabilecektir, Mikroişlemciler ile mikrodenetleyicileri karşılaştırabilecektir, Mikroişlemci/mikrodenetleyici sisteminin kurulmasını açıklayabilecektir, Programlamaya giriş bilgisini açıklayabilecektir, Programlamayı uygulayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı

2          Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı

3          Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı

4          Mikroişlemci/mikrodenetleyici karşılaştırılması

5          Mikroişlemci/mikrodenetleyici

6          Mikroişlemci/mikrodenetleyici

7          Sisteminin kurulması

8          Vize

9          Sisteminin kurulması

10        Sisteminin kurulması

11        Sisteminin kurulması

12        Programlamaya giriş

13        Programlama

14        Programlama

15        Programlama

16        Final

İHA 201 – Seyrüsefer (Zorunlu)

 Öğrenci, Seyrüsefer kavramını tanımlayabilecektir, Dünyanın yeri ve hareketini tanımlayabilecektir, Dünya üzerinde yön ve mesafeyi tayin edebilecektir, Havacılıkta kullanılan haritaları tanıyabilecektır, Zaman birimlerini tanımlayabilecektir, Seyrüsefer planlayabilecektir, VFR ve IFR Seyrüsefer planlayabilecektir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Genel Seyrüseferin Faktörleri, özellikleri ve Tipleri

2          Güneş Sistemi

3          Dünya, Büyük Daire, Kerte Hattı

4          Enlem, boylam ve Farklılıkları

5          Zaman, Zaman çeşitleri ve Zaman çevrimleri

6          Hesabı seyrüsefer ve ana unsurları; İstikamet, irtifa, Zaman, mesafe ve Sürat çeşitleri

7          Manyetizma ve Pusulalar

8          Vize

9          İstikamet/Yön, İstikamet çeşitleri, Sapma, Düşme, İstikamet-Sapma-Düşme hesaplamaları

10        Mesafe ve Mesafe Hesaplamaları, yakınsama/kesişim Açısı

11        Mevkii bulma, Birim çevrimleri, Yaklaşma proplemleri,Kritik nokta/Emniyetli dönüş noktası hesaplamaları

12        Tırmanış Hesaplamaları, Alçalış oranlarının hesaplanması, İstasyona olan zaman – mesafe hesaplamaları, Rüzgar düşmesi vedüzeltmeleri

13        Harita projeksiyonları, Haritalar, Ölçek, Temsil Değeri

14        Uçuş Planlama

15        Uçuş Kompütürünün Kullanımı; Arka/rüzgaryüzü ile ilgili hesaplamalar

16        Final

İHA203 – İnsansız Hava Aracı Tasarımı (Zorunlu)

Öğrencilerin insansız hava aracı sistemlerinin tasarım disiplinleri ve süreçlerine dair temel bilgiye hâkim olmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

 • İnsansız hava araçlarının ön tasarımı,
 • İnsansız hava araçlarının ön tasarımı,
 • Aerodinamik tasarımı,
 • Kontrol sistemi,
 • Yardımcı sistem ve navigasyon sistemi tasarımları,
 • Faydalı yük seçimi ve tasarımı,
 • Faydalı yük seçimi ve tasarımı,
 • Vize
 • Yer kontrol istasyonu temel bilgileri,
 • Mikro-kontrolcüler,
 • Kalkış ve geri dönüş sistemi tasarımı,
 • İletişim sistemi tasarımı
 • Tasarım analizleri
 • Tasarım analizleri
 • Tasarım analizleri
 • Final

İHA207 – Meteoroloji (Zorunlu)

Bu dersin amacını havacılık operasyonlarında emniyetli uçuş sağlamak ile ilgili bilgi sağlanması oluşturmaktadır. Havacılık meteorolojisi tanımı, hava olaylarının öğrenilmesi, Rasatların açıklanması, Metarların, Tafların, Sıgment tanımı gibi konular oluşturmaktadır.

 Haftalık Ders İçeriği

 • Atmosfer,
 • ICAO Standart Atmosferi
 • Basınç, Basınç Sistemleri,
 • Sıcaklık
 • Nem, Yoğunluk
 • Rüzgar,
 • Vize
 • Genel Sirkülasyon
 • Görüş, Meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler,
 • Görüş, Meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler
 • Bulutlar ve yağış
 • Oraj, Türbülans
 • Jet streamler, Buzlanma
 • Hava Kütleleri, Cepheler
 • Uçuş için Meteorolojik belgeler, METAR
 • Final

İHA213 –  Algılayıcılar ve Etkileyiciler  (Zorunlu)

Bu dersi alan öğrenci; Otomasyon Sistemlerinde kullanılan Algılayıcı ve Etkileyici elemaları tanımlarını, özelliklerini, kullanım alanlarını bilir.

Haftalık Ders İçeriği

 1          Algılayıcılar nedir? Etkileyici nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? Otomasyon Sistemlerinde nasıl kullanılır?

2          Yarı iletken tetikleme elemanları nelerdir? Kullanım alanları nerelerdir?

3          Tristör tetikleme elemanı tanımı, sembolü, kullanım alanları, tetikleme ve yalıtım yöntemleri nelerdir?

4          Triyak tetikleme elemanı tanımı, kullanım alanları, tetikleme ve yalıtım yöntemleri

5          Diyak tetikleme elemanı tanımı, sembolü, kullanım alanları Quadrak tetikleme elemanı tanımı, sembolü, kullanım alanları

6          Otomasyon sistemlerinde kontrol elemanları Sensörler

7          Sensörler özellikleri, kullanım alanları Seviye kontrol sensörleri

8          Vize

9          Sensörler özellikleri, kullanım alanları Sıcaklık kontrol sensörleri

10        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Ağırlık, basınç kontrol sensörleri

11        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Uzaklık mesafe sensörleri

12        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Optik sensörler, çizgi izleyen robot devresi incelemesi

13        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Optik sensörler, çizgi izleyen robot devresi incelemesi

14        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Optik sensörler, çizgi izleyen robot devresi incelemesi

15        Sensörler özellikleri, kullanım alanları Optik sensörler, çizgi izleyen robot devresi incelemesi

16        Final

İHA229 – Havacılık Terminolojisi ve Etiği (Seçmeli)

Bu ders kapsamında öğrenci havacılık terminolojisi ve havacılık etiği hakkında genel bilgi sahibi olur, insansız hava aracı terminolojisini kavrar, havacılık alfabesini öğrenir, uluslararası sivil havacılık teşkilatının (ICAO) önemini kavrar, sivil havacılık genel müdürlüğü’nü hakkında bilgi sahibi olur, hava aracı ve parçalarının sertifikasyonu hakkında bilgi edinir, insan faktörleri hakkında bilgi sahibi olur, uçuş öncesinde, sırasında, sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olur, etik kavramını öğrenir, etik dışı davranışların nedenleri hakkında bilgi edinir, etik dışı davranışın havacılık faaliyetlerine olan etkisini öğrenir, havacılık endüstrisinde örnek olayları etik açıdan inceler.

Haftalık Ders İçeriği

1          Derse giriş ve dersin tanıtımı

2          İnsansız Hava Aracı ve Genel Havacılık Terminolojisi

3          Havacılık Alfabesi

4          Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) Önemi; EASA’nın Önemi

5          Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Tanıtılması

6          Hava Aracı ve Parçalarının Sertifikasyonu

7          İnsan Faktörleri

8          Vize

9          Uçuş Öncesinde, Sırasında, Sonrasında Yapılacaklar

10        Etik Kavramı

11        Havacılık İşletmelerinde Etik ve Önemi

12        Etiğin Tarihsel Gelişimi

13        Etik Dışı Davranışların Nedenleri

14        Etik Dışı Davranışın Havacılık Faaliyetlerine Olan Etkisi

15        Havacılık Endüstrisinde Örnek Olayların Etik Açıdan İncelenmesi

16        Final

İHA221 –  Gaz Türbinli Motor (Seçmeli)

Bu dersle öğrencilerin hava araçlarında kullanılan Gaz Türbinli Motorların çalışma prensiplerini anlaması amaçlanmaktadır.

 Haftalık Ders İçeriği

 • Gaz Türbinli Motor Temel Prensibleri,
 • Gaz Türbinli Motorların Çalışma Çevrimleri ve Prensipler,Motor Performans,
 • Hava Alığı,
 • Kompresörler,
 • Yanma Bölmesi,
 • Türbin Bölmesi,
 • Egzozlar,
 • Vize,
 • Rulmanlar ve Sızdırmazlık Elemanları,
 • Yağlayıcılar ve Yakıtlar,
 • Yağlama Sistemleri,
 • Yakıt Sistemleri,
 • Hava Sistemleri,
 • Marş Sistemleri
 • Ateşleme Sistemleri
 • Final

İHA223–  Pistonlu Motorlar (Seçmeli)

Bu dersle öğrencilere benzinle çalışan motorların çalışma prensipleri ve alt sistemlerini teorik olarak anlamasını sağlamak ve parçaları tanıtmak amaçlanmaktadır.

 Haftalık Ders İçeriği

 • Benzinli motorların tarihçesi,
 • genel tanımlar,
 • Otto motor prensipleri ve çevrimleri, teorik ve pratik çevrim oluşumları,
 • 2 ve 4 zamanlı motorların çalışma prensipleri, motor tipleri ve parçaları,
 • Motor ateşleme sistemleri,
 • Emme sitemleri,
 • Egzos sistemleri,
 • Vize
 • Soğutma sistemleri,
 • Yağlama sistemleri ve parçaların çalışma özellikleri,
 • İç ve efekif güç,
 • Otto motorlarının performans terminolojisi,
 • karışım oluşumu ve ideal yakıt / hava oranları,
 • Yanma, yanma odaları ve yakıtlar,
 • karbüratörler, enjektörlü yakıt sistemleri
 • Final

İHA225–  Kompozit Malzemeler (Seçmeli)

Kompozit malzemenin tanımının,bileşenlerinin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin, üretim yöntemleri ve kullanım alanlarının öğrenciye kavratılması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

 • Kompozit malzemeler ve uygulama alanları; giriş,
 • modern kompozit malzemeler ve sınıflandırılması, elyaf takviyeli, kısa elyaf takviyeli, rastgele dağılmış parçacıklı ve tabakalı kompozitler.
 • Kompozitlerde takviye elemanları ve özellikleri; takviye elemanları (cam,karbon,organik molekkuller,metalik camlar,vs.).
 • Kompozitlerde matris malzemeleri; metal matrisler ve alaşımları,plastik matrisler,seramikler,vs.
 • Kompozit malzemelerin üretim metodları.Takviye elemanları ve matris ara yüzey bağı.
 • Takviye elemanı ve matris seçimi.
 • Ara yüzey reaksiyonları ve denklemleri.
 • Vize
 • Adhezyon yapışma teorisi.
 • Kompozit malzemelerin tasırımı,
 • Kompozitlerin mikro- mekanik analizi.
 • Kompozitlerin makro- mekanik analizi.
 • Kompozitlerin mekanik özellikleri.
 • Kompozitlerin işlenebilirliği,geleneksel ve geleneksel olmayan işleme metodları.
 • Kompozitlerin işlenebilirliği,geleneksel ve geleneksel olmayan işleme metodları.
 • Final

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 İHA202 –  İnsansız Hava Aracı Üretimi ve Montaj Atölyesi (Zorunlu)

Bu dersin amacı ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Avrupa Havacılık Güvenliği

Ajansı (EASA) gibi ajansların, İHA’lar için kabul ettikleri yönetmeliklerin şartlarının

sağlanabilmesi için uygulanması için gerekli olan test protokollerini ve uygulanma

süreçlerini içermektedir. Bu bağlamda İşlevsel Güvenlik, Elektrik Güvenliği, Elektromanyetik

uyumluluk (EMC), Genel Performans Özellikleri, Pazarlama Talepleri için Kıyaslama, Pil

Güvenliği ve Performansı, Yazılım Doğrulama, Tehlikeli kimyasallar, paketleme ve Tedarikçi

Doğrulamasına yönelik test süreçlerini içermektedir. Aynı zamanda Hasarsız kontrol

yöntemlerini, Süreksizlikleri sınıflandırır.

Haftalık Ders İçeriği

 • İHA Üretim Süreçlerinin tartışılması, İHA testlerinin temel olarak değerlendirilmesi. Hasarsız Kontrol Yöntemlerinin Tanımı
 • Süreksizlik ve Hasar Tipleri. Sıvı Penetran Kontrol Metodu
 • Manyetik Parçacık Kontrol Metodu- Gözle ve Optik Cihazlarla Kontrol
 • Eddy Current Kontrol Metodu- Ultrasonik Kontrol Metodu
 • Radyografik Kontrol ve Radyografik Film Çözümleme
 • İşlevsel Güvenlik Elektrik Güvenliği Testleri- Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Testleri
 • Pil Güvenliği ve Performansı Testleri- Genel Performans Özellikleri Testleri
 • Vize
 • Yazılım Doğrulama Testleri
 • Yazılım Doğrulama Testleri
 • Yazılım Doğrulama Testleri
 • Yazılım Doğrulama Testleri
 • Pazarlama Talepleri için Kıyaslama İşlemleri
 • Tehlikeli kimyasallar, Paketleme ve Tedarikçi Doğrulaması
 • Örnek Proje Uygulaması ve sunumu

İHA204 –  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Bakım ve Onarımı (Zorunlu)

Öğrenci arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine, bakım ve onarımıyla ilgili standartları bilme ve uygulayabilme yeteneğine ve karşılaşılan bir arıza durumunun ilgili hava aracı manual’ine göre değerlendirilmesini ve çözümünü yapabilir.

İHA206 –  İnsansız Hava Aracı Operasyonları, Yer Kontrolü ve Haberleşme (Zorunlu)

Kaza veya Uçuş Sırasında Acil Durum Bildirebilir. Çalışma Sınırlamaları: Yükseklik, Hız, Minimum Görünürlük ve Bulut Boşluğu kavramlarını bilir. Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ile Uyumluluk: Uçuş Günlüğü, Denetimler ve Gerekli Belgeler hazırlar Hareketli Bir Araçtan İHA’ları havalandırabilir, Hava Sahası Yetkilendirme ve Feragatnamelerini bilir. Seyrüsefer ve Operasyon kavramlarını bilir. Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensiplerini bilir. ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi kavramlarını bilir. R/T telsizle haberleşmesini gerçekleştirebilir.

İHA224–  Arıza Analizi (Seçmeli)

Bu dersin amacı; Arıza bulma metotlarını kullanma, arıza tespiti yapma, elektrik elektronik devrelerde ve mekanik sistemlerde arızalı birimi veya elemanı bulma ve arızayı giderme ile ilgili bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

 İHA225  Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Seçmeli)

Bu dersin amacı; Yenilenebilir enerji çeşitleri, uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer enerji kaynakları ile karşılaştırılarak ekonomiklik durumunun bilimsel yöntemlerle öğretilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

 • Yenilenebilir ve yenilemez enerji kaynakları,
 • Ekonomiklik durumu,
 • Yenilenebilir enerji çeşitleri: güneş enerjisi (güneş bacaları, güneş kuleleri, güneş pilleri, odaklayıcı sistemler, güneş enerji sistemleri, yeşil binalar),
 • Rüzgar enerjisi,
 • Hidro-türbinler,
 • Biokütle,
 • Jeotermal enerji,
 • Vize
 • Hidrojen,
 • Nükleer enerji,
 • Dalga enerjisi,
 • Akıntı gel-git enerjisi gibi çeşitleri ile diğer enerji çeşitleriyle karşılaştırılması.
 • Diğer enerji çeşitleri: nükleer enerji vs. Fosil ve yenilenebilir enerjileri kaynakları
 • Çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler.
 • Çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler.
 • Final

 İHA227 –  Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol (Seçmeli)

Öğrenci bu ders kapsamında scada işletim sistemleri konusunda yeterince bilgi ve beceri kazanacaktır, güncel bir scada proğramını kurup,kullanabilme becerisine sahip, Sahadan gelen analog ve digital sinyaleri anlar bunlara göre hataları giderir.

Haftalık Ders İçeriği

 1          Programlanabilir Mantık Kontrol ve Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol ile İlgili Temel Kavramlar

2          Programlanabilir Mantık Kontrol ve Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol ile İlgili Temel Kavramlar

3          Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol” (SCADA) Programlarının Tanımı

4          Farklı Scada yazılımlar arasındakı benzerlikler ve farklılıklar

5          Güncel bir scada ile kurulumu yapmak

6          Güncel Bir Scada Programı

7          Güncel Bir Scada Programı

8          Vize

9          Güncel Bir Scada Programı

10        Güncel Bir Scada Programı

11        Komutlarla Motorları Çalıştırma ve Durdurma

12        Komutlarla Motorları Çalıştırma ve Durdurma

13        Komutlarla Motorları Çalıştırma ve Durdurma

14        Programlanabilir Mantık Kontrol ve Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol İletişimi

15        Programlanabilir Mantık Kontrol ve Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol İletişimi.

16        Final

İNG201–  Mesleki İngilizce (Seçmeli)

Mesleki terim, kavram ve terminoloji.

SEÇ101 –  Kişisel Gelişim (Seçmeli)

 Kişisel gelişimin amacı, Kendini ifade etmenin yolları nelerdir? İletişim kendinle başlar, kendini sevme, Beden dili, Kendimizi gerçekleştirmemizi engelleyen durumlar: Kendini yargılama, Duyguları bastırma, Gücümüzün farkında olamama, Kendimizi gerçekleştirmemizi engelleyen durumlar: İnançlarımız ve değerlerimiz, Değerlerimizle nasıl yüzleşiriz, Toplumsal değerlerle tanışma, Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları: Hedef belirleme, Karar verme, Eyleme geçme, Israrcı olma, Sorunları fırsat olarak değerlendirme, Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları: Hedef belirleme, Karar verme, Eyleme geçme, Israrcı olma, Sorunları fırsat olarak değerlendirme, Şimdi ve buraya odaklanma: Zihnin sessizliği, meditasyon, Zihin kontrolü, Şimdi ve buraya odaklanmam Korkuyu yenme, Zamanda özgürleşme, İmajinasyon, Doğru nefes alma, Stresli durumlarda kendini ifade edebilme, Bireysel algıların farklılığı: Görsel beceriler, İşitsel beceriler, Bireysel algıların farklılığı: Kinestetik beceriler, Bireysel algıların gelişimi, Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları, Kinestetik beceri uygulamaları, Bireysel algıların gelişimi, Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları, Kinestetik beceri uygulamaları, Yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmek, mutlu olmak.

SEÇ102 –  Girişimcilik (Seçmeli)

 Öğrencileri girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek, alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmak, öğrencilerin girişimcilikte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Girişim ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İşletmeler ve Türleri,

2          Üretimde Kullanılan Kaynaklar, İhtiyaç ve İhtiyacın Özellikleri, Mal ve Hizmetler,

3          Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi, Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, Girişimciliğin Önemi

4          Girişimcilik Kavramının Gelişimi, Yaratıcı Yıkım

5          Girişimciliği Belirleyen Unsurlar: Bireyci Yaklaşım, Çevresel Yaklaşım ve Firma Yaklaşımı

6          Küçük ve Orta Boy İşletme(KOBİ)’ler: Tanımı, Özellikleri ve Ekonomik Etkileri

7          KOSGEB, KOSGEB yardımları ve KOBİ’lere Destek Veren Kurumlar        Anlatım

8          Vize

9          Girişimci Türleri: İlk Girişimci ve İç Girişimci, Uygulama Sunumları

10        Girişimci Türleri: Sosyal Girişimci, Kamu Girişimciliği, Eko Girişimci ve Sürdürülebilir Girişimcilik, Uygulama Sunumları

11        İşletme Kuruluşu, Kuruluş Yeri Seçimi, Uygulama Sunumları

12        İşletme Kuruluşu, Kuruluş Yeri Seçimi, Uygulama Sunumları, Uygulama Sunumları

13        Üretim, Kapasite Türleri ve Kapasite seçimi, Uygulama Sunumları

14        Yenilik ve inovasyon, Uygulama Sunumları

15        Tekrar ve Uygulama Sunumları

16        FİNAL

Eğitim Süresi Nedir?

2 yıl.

Mezuniyet Derecesi Nedir?

Önlisans.

Puan Türü Ne Olmalıdır?

TYT.

Eğitim Dili Nedir?

Türkçe.