İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı

Misyonumuz

Öğrencilerimizi İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operasyonları programında teorik ve uygulama derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonu Teknikeri olmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, İnsansız Hava Aracı Sistemi üreten ülkemizin ihtiyacı olan nitelik elamanları yetiştirmektir.

Geleceğe Bakışımız

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde İnsansız Hava Aracı Operatörleri yetiştirmek.

Öğr. Gör. Enes Özen

Sevgili Öğrenciler,

İnsansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmesini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı; platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman; uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip olur.

Program mezunlarının almış olduğu eğitim, insansız hava aracı sektörünün dinamiklerini öğrenmesini ve gelecek yıllarda sektörde yaşanacak büyüme ile birlikte kendini bu iş kolunda konumlandırma imkanını sağlayacaktır.

Gelişen İnsansız Hava Aracı sektöründe, geleceği olan bir programı eğitim kalitesi ve sağladığı ayrıcalıklı olanaklar açısından mükemmel bir üniversite olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda okuyarak geleceğinize yatırım yapabilirsiniz.

Sevgilerimle.

Öğr. Üyesi Enes Özen


Program Başkanı
enes.ozen@hku.edu.tr
 0 (342) 211 80 80
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Gör. Mehmet Oğuz Hengirmen


Öğretim Görevlisi
0(342) 211 80 80

Öğr. Gör. Mustafa Bıçakcı


Öğretim Görevlisi
0(342) 211 8080 – 1912
Eğitim Süresi Nedir?

2 yıl.

Mezuniyet Derecesi Nedir?

Önlisans.

Puan Türü Ne Olmalıdır?

TYT.

Eğitim Dili Nedir?

Türkçe.