Müdürün Mesajı | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdürün Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılına sizlerle başlamanın gururunu yaşamaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun temel amaçları; ülkemizin sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran meslek elemanı yetiştirmektir.

Bilindiği üzere ülkenin gelişmesini etkileyen unsurların başında eğitimli insan gücü gelir ve bu ancak iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilir. Günümüzde hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan gereksinimi her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına atılacak mezunlarımızı iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek temel hedefimizdir.

Sevgili öğrencilerimiz, her yıl artan meslek yüksekokulları program ve öğrenci sayıları rekabeti de artırmaktadır. Bizler, seçtiğiniz alanda teorik ve uygulamalı bilgileri tam anlamıyla verebilmek için sizlerle birlikteyiz. Sizlerin de seçtiğiniz dalda en iyi nitelikleri kazanmış olarak mezun olabilmek için çaba göstereceğinize inanıyorum.

Eğitim ve öğretim yılının hepimiz için başarılı olmasını diliyorum.

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR