Adalet Programı | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet Programı

Misyonumuz

Meslek Yüksekokulunda, mesleki ve akademik kalite koşullarına uygun eğitim ile mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek, adalet, anestezi, diyaliz ve ilk ve acil yardım teknikeri yetiştirmek.

Vizyonumuz

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde elemanlar yetiştiren; evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı bir meslek yüksekokulu olmak.

Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR

Kıymetli Öğrencilerimiz ve Öğrenci Adaylarımız; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı olarak amacımız,  donanımlı kadromuz ile teorik anlamda; gelişen ve geliştirilmeye devam edilecek olan fiziki şartlarımızla da pratik anlamda sizleri yetiştirebilmektir. “Bilgi güçtür” düsturunu benimsemiş her biri kendi alanında yeterlilik sahibi akademik kadromuzla, siz değerli öğrencilerimizin en yetkin şekilde ve alanında söz sahibi olmaya muktedir vaziyette mezun olmanız için çabalamakta ve mezun öğrencilerimizden takip ettiğimiz kadarıyla da bunu yüksek oranda sağlamaktayız.

Yargı teşkilatının her bir kademesinde ihtiyaç duyulan algıları açık, öğrenmeye ve üretmeye istekli personelin yetiştirilmesi görevini üstlenmiş bulunmakta ve başarmaktayız. Program sonunda birer “pratisyen hukukçu” olarak sizleri uğurlamak en temel hedefimiz olup, sosyal bilimlerin tartışmasız en hassasiyet gerektiren alanı olan “hukuk”un üstünlüğünü benimsemiş temsilcilerimiz olarak toplumda hedeflediğiniz statülere kavuşmanız da yine en temel temennimizdir.

Bu şartlar altında, sizler için emek ve bilgilerini paylaşmaya hazır hocalarımız, sizin de bireysel çabanız ile kaçınılmaz hale gelecek kuvvetli başarı inancımız ile sizleri öğrencimiz olarak görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir; sağlıklı, mutlu ve doğru adımları atıp doğru tercihler yaparak hedeflerinize eriştiğiniz bir eğitim hayatı dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Gorucu


Bölüm Başkanı

veysel.gorucu@hku.edu.tr
Özgeçmiş (CV)

Filiz ÇETİNDAŞ Fakülte Sekteri filiz.cetindas@hku.edu.tr 0(342) 211 8080 –1537
Ertuğrul BALABAN Memur ertugrul.balaban@hku.edu.tr 0(342) 211 8080– 1537

1. Sınıf

1. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 101 Anayasa Hukuku Z 3 0 4 6
ADL103 Hukukun Temel Kavramları Z 4 0 4 5
ADL105 Klavye Eğitimi I Z 1 2 3 6
ADL107 İngilizce I Z 2 0 2 3
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi Z 2 0 3 2
TÜR 101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
INT 100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
Seçimlik Ders 1 S 3 0 3 2
Seçimlik Ders 2 S 3 0 3 2
Yarıyıl Toplam Kredi 27 31

2. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 102 Medeni Hukuk Z 4 0 4 6
ADL 104 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Z 4 0 4 5
ADL 106 Klavye Eğitimi II Z 1 2 3 6
ADL 108 İngilizce II Z 2 0 2 4
TÜR 102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Z 2 0 2 2
ADL 110 Yaz Stajı Z 0 0 0 2
Seçimlik Ders 3 S 3 0 3 2
Seçimlik Ders 4 S 3 0 3 2
Yarıyıl Toplam Kredi 23 31

2. Sınıf

3. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 209 Ceza Hukuku Genel Hükümler Z 3 0 4 6
ADL 203 Ticaret Hukuku Z 4 0 4 6
ADL 205 Medeni Usul Hukuku Z 4 0 4 7
ADL 211 Borçlar Hukuku Z 4 0 4 6
Seçimlik Ders 5 S 3 0 3 2
Seçimlik Ders 6 S 3 0 3 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 29

4. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 200 Ceza Hukuku Özel Hükümler Z 3 0 4 6
ADL 204 İcra ve İflas Hukuku Z 4 0 4 7
ADL 206 Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı Z 3 0 4 5
ADL 210 İş Hukuku Z 3 0 4 5
ADL 212 Ceza Muhakemesi Hukuku Z 3 0 4 6
Seçimlik Ders 7 S 3 0 3 2
Seçimlik Ders 8 S 3 0 3 2
Yarıyıl Toplam Kredi 26 33

 

 1. ADALET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL

 

ADL 101 – Anayasa Hukuku (Zorunlu)

Anayasa Hukuku, devlet kurumlarının kuruluş, işleyiş biçimlerini, yetki-görev ve sorumluluklarını; bireylerin hak, özgürlük ve ödevlerini inceleme konusu yapar. Tüm bu maddi içerik, “anayasa yargısı” adı verilen usuli güvencelerle yaşama geçirilir. Bu derste öğrencilere erkler ayrılığı, normlar hiyerarşisi, demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve yargı denetimi gibi konular karşılaştırmalı bir perspektiften verilir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Anayasaların Ortaya Çıkışı ve Evrimi

3          Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi

4          Devlet, iktidar, egemenlik

5          Yatay Erkler Ayrılığı: Siyasal rejimler

6          Düşey Erkler Ayrılığı: Devlet Biçimleri

7          Demokrasi: Kuram ve Uygulama

8          Vize sınavı

9          Seçimler ve Siyasal Partiler

10        Özgürlükler Anayasa Hukuku: Hak ve Özgürlüklerin Kaynakları

11        Hak ve Özgürlüklerin Genel İlkeleri ve Güvenceleri

12        Anayasa Yargısının İşlevi Hakemlik ve Bekçilik

13        Hukuk Devleti

14        Anayasa Hukukunun Uluslararasılaşması ve Hukukun Üstünlüğü

15        Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları

16        Final sınavı

 

ADL 103 – Hukukun Temel Kavramları (Zorunlu)

 

Ders hukuk kavramlarına genel bir bakış sağlayarak, öğrenciye temel hukuk bilgisi verilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hukukun tanımı ve türleri; hukukun toplumsal işlevi; özel hukuk ve kamu hukuku dalları; hukukun asli ve yardımcı kaynakları; hukuki eylem ve işlemler; hak kavramı ve türleri; hakların korunması ve Türk yargı teşkilatında hakların korunması gibi konular işlenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Genel bilgiler: Hukukun tanımı ve türleri

2          Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının yaptırım ve uygulama yönünden incelenmesi

3          Hukukun kollara ayrılması

4          Özel hukukun dalları

5          Hukukun kaynakları

6          Hukukun kaynakları

7          Hukukun yardımcı kaynakları, hukuki ilişkiler ve haklar

8          Vize

9          Hakkın konusu ve hakkın türleri ile hukuki ödev

10        Hakların çeşitli açılardan incelenmesi

11        Hukuki eylem ve işlemler

12        Hakların edinilmesi, iyiniyet kuralları ve hakların yitirilmesi

13        Hakların korunması ve ispat yükü

14        Türk yargılama teşkilatı: Adli ve idari yargı teşkilatları

15        Kanun yolları: İstinaf ve temyiz

16        Final

 

ADL 105 – Klavye Eğitimi I (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Niçin F klavye kullanmalıyız? F klavye kim tarafından bulunmuştur? F klavyenin avantajları nelerdir?

2          Temel sıra tuşlarının öğrenimi

3          T ve K harflerinin kullanımı

4          A ve Ü harflerinin kullanımı

5          Y ve Ş harflerinin kullanımı

6          L ve Y kullanımı,

7          Büyük harf tuşu kullanımı,

8          A ve I harfi kullanımı

9          K ve R harfi kullanımı

10        K ve S harfi kullanımı

11        A ve C harfi kullanımı

12        Nokta ve virgül kullanımı,

13        ; ve : kullanımı,

14        Genel tekrar (sınav öncesi)

 

ADL 107 – İngilizce I (Zorunlu)

Bu dersin amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Yeni başlayanlar için temel düzey İngilizce (zamanlar, sözcük bilgisi, cümle kuralları) anlatılmaktadır. “To be” fiili, possessive adjectives; questions and negatives; present simple tense; social expressions; informal letter; “there is”, “there are”, “how many”, “how much”, “this”, “that”; directions, prepositions of place; some, any, these, those; linking words; can, can’t, could, couldn’t;  formal letter; past simple tense; regular verbs, irregular verbs; silent letters; special occasions konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

 

SSP 100 – Sosyal Sorumluluk Projeleri  (Zorunlu)

Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu derste yürütülen toplumsal duyarlılık projeleri neticesinde öğrenciler toplumsal duyarlılık bilinci geliştirecekler, kişilik gelişimini devam ettirecek ve organize etme becerilerini geliştireceklerdir.

 

TÜR 101 – Türk Dili ve Edebiyatı I (Zorunlu)

Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri. Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma. İmla kuralları. Noktalama işaretleri. Kelime türetme (yapım ekleri) Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.). Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu; kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar. Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri). Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.

 

AİİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (Zorunlu)

 1. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Milli Mücadele cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim; Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası.

 

ADL 113 – Temel Bilgi Teknolojileri (Seçmeli)

Bilişim sistemleri, Microsoft Office yazılımlarının (Word, Excel, Power Point) etkin biçimde kullanılabilmesi, e-posta ve internet güvenliği konularında bilgi sahibi olunması, e-öğrenme, e-devlet gibi uygulamaların kullanılabilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

1          Bilgisayarın tarihçesi, yapısı ve bileşenleri

2          İşletim sistemleri

3          Microsoft Office Yazılımları – Word

4          Microsoft Office Yazılımları – Excel

5          Microsoft Office Yazılımları – Power Point

6          E-posta sisteminin temel özellikleri

7          Internet kullanımı ve güvenliği

8          Vize

9          Ağ teknolojileri – bağlantı şekilleri

10        Bilgisayar türleri ve karşılaşılan sorunlar

11        Sosyal ağlar ve sosyal medya

12        Bilişim suçları, fikri haklar ve bilişim hukuku

13        E-öğrenme ve e-devlet uygulaması

14        Bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar

15        Bilgisayar ağ ve güvenliği, kötü niyetli yazılımlar

16        Final

 

ADL 115 – Yargı Örgütü (Seçmeli)

Yargı kavramı; yargının önemi ve işlevi, hukuk devleti ve yargı erki; Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı); bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler ve yargı bağımsızlığı; yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjelerin tanıtımı; yargı teşkilatında yer alan hâkimler, savcılar, avukatlar ve kalem görevlileri;  yargı teşkilatı ile ilgili idari organlar ve diğer meslekler ve icra teşkilatı bu dersin konularını oluşturmaktadır.

 

ADL 117 – Mali Hukuk ve Mevzuat (Seçmeli)

Mali Hukuk ve Mevzuat dersi, Genel Bilgiler, Vergi Usul Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Vergi Uyuşmazlıkları olmak üzere dört başlık altında Türk Vergi Sistemini ele almaktadır. Genel Bilgiler başlığı kapsamında “Vergi” kavramı ile verginin diğer mali yükümlerden ayırt edilmesi, Vergi Hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, anayasal temelleri ve kaynakları işlenmektedir. Vergi Usul Hukuku başlığı kapsamında ise; Vergi İdaresinin yapısı ve işleyişi; vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu, vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili; Vergi Hukukunda süreler ve zamanaşımı; vergi yükümlülerinin ödevleri, Vergi İdaresinin yükümlüleri denetlemesi; yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama; Vergi Hukukunda idari çözüm yolları, Vergi Hukukunda düzeltme, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, cezalarda indirim konuları ele alınmaktadır. Vergi Ceza Hukuku başlığı kapsamında ise Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari ve adlî nitelikteki vergi cezaları sistematik bir şekilde incelenmektedir. Vergi Uyuşmazlıkları başlığı altında, vergi uyuşmazlıklarının nelerden ibaret olduğu ile bunların çözümünde kullanılan yargısal imkânların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

 

ADL 001 – İklim Adaleti ve Çevre Hukuku

(Üniversite Geneli Serbest Seçmeli)

 

İklim adaleti ve çevre hukuku dersi, “tanım, kapsam ve zorluklarıyla çevre hukuku nedir? Çevre Hukuku neleri kapsar? İklim Adaleti kavramı nasıl doğmuştur? İklim Adaleti kavramının insan hakları üzerindeki etkisi nedir? İnsan hakları çerçevesinde iklim adaletinin konumu, İklim Adaleti ve devletlerin sorumluluğu, İklim Adaletinin Uluslararası boyutu, Kadın haklarının iklim adaleti ile ilişkisi” gibi konuları kapsamaktadır. Dersin amacı, öğrencilerde çevre ve iklim sağ duyusu yaratmak, iklim adaleti kavramını benimsetmek, iklim adaleti çerçevesinde insanların ne gibi hakları ve sorumlulukları olduğunu tartışmaktır.

Haftalık Ders İçerikleri

 1. Tanım-Kapsam ve Zorluklarıyla Çevre Hukuku nedir?
 2. İnsan Hakları Teorisinde Çevre Haklarının Konumu
 3. Çevre Hakkı Enstrümanı Olarak ÇED
 4. Türk Çevre Hukuku ve Politikalarının Gelişimi
 5. Afet Hukuku kapsamında çevresel sorunlar
 6. Uluslararası Çevre Hukuku
 7. Vize
 8. Çevre Kirliliğinde İdarenin Sorumluluğu
 9. İklim Adaleti Kavramı
 10. İklim Adaletinde Devletlerin Sorumluluğu
 11. İklim Adaletinde Uluslararası Yapıların Sorumluluğu
 12. İklim Adaletinde Kişilerin Sorumluluğu
 13. İklim Adaletinde Kişilerin Hakları
 14. İklim Adaletinde Kadın
 15. Final

 

ADL 123 – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Seçmeli)

 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi temel terminolojisi açıklamaları, hukukun kökeni, hukuk felsefesi akımları, insan hakları, eşitlik, özgürlük, adalet kavramları ve bu kavramlara yaklaşımlar, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi düşünürlerinin ilgili hukuk teorilerini inceler.

 

Haftalık Ders İçeriği

1          Hukuk-Felsefe İlişkisi/Hukuk Felsefesinin Problemleri

2          Hukukun Üç Boyutu

3          Hukukun Etik Boyutu: Doğal Hukuk

4          İlk Çağ Doğal Hukuku

5          Orta Çağ Doğal Hukuku

6          Aydınlanma Çağı Doğal Hukuku

7          Kant – Hobbes – Locke

8          Hukukun Norm Boyutu: Pozitivizm

9          Austin

10        Kelsen

11        Hart

12        İlkeler ve Kurallar: Hart-Dworkin Tartışması

13        Pozitivizm-Doğal Hukuk Çatışması: Hart-Fuller Tartışması, Radbruch Formülü

14        Çağdaş Doğal Hukuk: Finnis

 

İKİNCİ YARIYIL

 

ADL 102 – Medeni Hukuk (Zorunlu)

Ders kapsamında öğrencilere Medeni Hukuk bilgisi verilmekte ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir. Bu kapsamda Medeni Hukukun anlamı ve konusu, yargıcın takdir yetkisi, hak kavramı ve hakların korunması mevzuları anlatıldıktan sonra Kişiler Hukuku kapsamında kişi ve kişilik kavramları; gerçek kişiler, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması; hısımlık; yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri; tüzel kişiler, dernekler, vakıflar konuları anlatılmaktadır. Aile Hukuku bilgisi olarak aile kavramı ve Türk aile hukukuna egemen olan ilkeler; evlenme, evliliğin genel hükümleri, geçersizliği, iptali ve kendiliğinden sona ermesi; boşanma, soybağı; velayet, vesayet ve kayyımlık konuları anlatılmaktadır. Eşya Hukuku bilgisi kapsamında eşya hukukunun konusu; aynî hak kavramı ve unsurları, eşyanın tanımı ve çeşitleri, aynî haklara hâkim olan prensipler; zilyetlik ve tapu sicili; mülkiyet, taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti konuları ele alınmaktadır. Miras Hukuku bilgisi kapsamında ise miras hukukunun temel kavramları; mirasçılar (yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar); ölüme bağlı tasarruflar konuları ele alınmaktadır. Borçlar Hukuku bilgisi kapsamında Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler ve Borçlar Hukukunun temel kavramları; borcun kaynakları (sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme) ve sözleşmelerden doğan borçlar konuları ele alınmaktadır.

 

ADL 104 – İdare ve İdari Yargılama Hukuku (Zorunlu)

Ders İdare Hukuk ve İdari Yargılama Hukuku hakkında öğrencilere temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. İdare Hukuku bilgisi kapsamında öğrencilere, idari teşkilat, kamu hizmeti, kolluk, kamu malları, kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. İdari Yargılama Hukuku bilgisi olarak da İdari Yargı Teşkilatının görev ve yetkileri, idari dava türleri, idari davaların incelenmesi ve kanun yolları, kararların uygulanması ve idarenin sorumluluğu konuları işlenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler

3          Türkiye’nin İdari Teşkilatı

4          Kamu Personel Hukuku

5          Kamu Malları

6          İdari İşlemler

7          Vize sınavı

8          Kamu Hizmeti

9          Kolluk

10        Yargı Düzenleri ve İdari Yargının Görev Alanı

11        İdari Dava Türleri

12        Davaların İncelenmesi

13        Kararlara Karşı Başvurma Yolları

14        Kararların Uygulanması

15        İdarenin Sorumluluğu

16        Final sınavı

 

ADL 106 – Klavye Eğitimi II (Zorunlu)

Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.

Haftalık Ders İçeriği

1          Genel Tekrar ve 11-12-13 dersler Z-O- D harfleri

2          14 -15- 16 Dersler N – Ğ – Ç

3          17 -18 -19 Dersler G- H- V

4          20-21-22 Dersler B- F- P

5          23 – 24 – 25- 26 J- Ö- ; – â – : –

6          32 – 33 – 34

7          35-36

8          37 -38-39

9          Rakamlar 40- 41-42

10        43 -44 -45

11        46 -47 -48

12        58

13        Romen Rakamları

14        Yazı alıştırmaları

 

ADL 108 – İngilizce II (Zorunlu)

Bu dersi amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Past simple tense; count and uncount nouns; comparatives and superlatives; present continuous tense; going to; question forms; present perfect tense; ever and never; just and yet; present perfect and simple past tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.

 

TÜR 102 – Türk Dili ve Edebiyatı II (Zorunlu)

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân; dilekçe yazımı; tutanak, deneme; fıkra, makale, tenkit, tanıtma; mektup, hatırat; özgeçmiş, biyografi; seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk; tiyatro, masal, şiir; hikâye, roman; konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma; ilmî araştırma yöntemleri (kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma); bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği (dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd); bibliyografya çeşitleri ve kuralları; dipnot kuralları.

 

AİİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Zorunlu)

İnkılâpların temel özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını etkileyen akımlar; Türk İnkılâbının hedefi olarak Demokratik Hukuk Devleti; Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve cumhuriyetçilik ilkesi; milliyetçilik ilkesi; halkçılık ve devletçilik ilkesi; laiklik ilkesi; inkılâpçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.

 

ADL 110 – Staj (Zorunlu)

Öğrenciler toplamda 30 iş günü adalet hizmeti ile ilgili kurumlarda staj yaparlar.

 

ADL 114 – Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Seçmeli)

Meslek nedir? Sekreterlik meslek midir? Sekreterin üç yönden incelenmesi, İletişim ve Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon, Yönetim nedir? Fayol, Taylor ve Bilimsel Yönetim İlkeleri, Yöneticinin Özellikleri, Ergonomi nedir? Etkili iletişim ve Etkin dinleme, Motivasyon.

Haftalık Ders İçeriği

1          Meslek nedir?

2          Sekreterlik Mesleğinin Bilimsel Yönleri

3          Sekreterin üç yönden incelenmesi

4          İnsanlarla Diyalog kapasitesi, Mesleki Bilgi.

5          Yönetim Fonksiyonları

6          Organizasyon, Yönetim

7          Fayol, Taylor, Bilimsel Yönetim İlkeleri

8          Yönetim, Yönetici nedir? Yöneticinin özellikleri nelerdir?

9          Üç özellik yaklaşımı

10        Ergonomi nedir? Amacı nedir? Büro nasıl olmalıdır?

11        Yorgunluk ve türleri, belirtileri, stres, a ve b tipi kişilik, stres azaltıcı önlemler.

12        Etkili iletişim, Etkin dinleme

13        Motivasyon

14        Genel tekrar

 

ADL 116 – Dosyalama ve Arşiv (Seçmeli)

Arşivciliğin tarihsel gelişimi; modern arşivcilik ilkeler, uygulamaları ve teknikleri; tasnif usulleri, dosyalama işlemleri ve belge yönetimi.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dosyalamanın tanımı

2          Tarihi gelişimi

3          Yöneticiler, örgütler ve büro elemanları için taşıdığı önem

4          Örgütlerde dosyalama hizmetlerinin yönetimi

5          Etkin bir dosyalama sisteminde bulunması gereken temel özellikler

6          Dosya planı

7          Dosya planı

8          Yeni bir dosyalama sistemi geliştirme

9          Dosyalama biriminin örgütlenme ilkeleri

10        Dosyalama sistemleri

11        Dosyalama sistemleri

12        Dosyalama Süreci

13        Arşiv, arşivleme süreci

14        Dosyalama ve arşivlemede donanım ve yardımcı araç gereçler

 

ADL 120 – Yazı İşleri Mevzuatı (Seçmeli)

Kâtip sınıfından Adalet Memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri; Adalet Memurlarının genel olarak görevleri (zabıt kâtibi ve yardımcılarının görevleri; Yazı İşleri Müdür ve yardımcılarının HMK ve Yazı İşleri Yönetmeliğine göre görevleri); Yazı İşleri Müdürleri tarafından tutulacak kartonlar; adalet teşkilatı kalem işlemleri; Adli Emanet Memurluğu (görevleri, tutulacak defterler ve kartonlar); Cumhuriyet Savcılığı ve Adli Sicil yazı işleri; Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri ve Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri; İdari Yargıda yazı işleri.

 

ADL 126 –Hukuki Metin Analizi (Seçmeli)

 

Hukuki metinleri, dava dilekçelerini, karar analizlerini ve norm yorumlamalarını içerir. Hukuk ve Ceza yargılamalarının her aşamasına dair metinleri inceleme ve yorumlama amacını taşır. Ders kapsamında hukukun her alanına dair metinler incelenerek tartışılır. Somut metin üzerinden inceleme yapılacağından her ders için bir olay/metin incelemesi gerçekleştirilir. Teorik değil yoğunlukla pratik bir derstir.

ADL 128 – Girişimcilik (Seçmeli)

 

Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

 

Haftalık Ders Planı

 1. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri: Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tanımlayabilme
 2. Girişimcilikte Yaratıcılık: Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
 3. Yaratıcılığın Gerçekleşmesini Etkileyen Faktörler: Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
 4. Girişimcilikte Yenilik: Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme
 5. Girişimcilik Türleri: Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme
 6. Girişim Finansmanı: Yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir.
 7. İş planı Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme
 8. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
 9. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
 10. Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı
 11. Dönem sonu projelerinin değerlendirilmesi, öğrenci sunumları

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

ADL 209- Ceza Hukuku Genel Hükümler (Zorunlu)

 

Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinde ceza ve suç kavramları, tamamlanmış kasıtlı suçun haksızlık yapısı, tipikliği maddi (özellikle nedensellik ve objektif isnadiyet) ve manevi (özellikle kast ve olası kastın bilinçli taksirden ayrıştırılması) unsurları incelenir. Bunu tamamlanmış kasıtlı suçun hukuka aykırılık unsuru ve kusurluluk unsurlarının irdelenmesi takip eder. Ardından söz konusu unsurlar bakımından muhtemel hata hallerinin incelenmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise kasıtlı suçu tamamlayamayan failin, teşebbüs sorumluluğunun yapısı ve unsurları ele alınmalıdır. Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinin diğer konuları, iştirak kasıtlı ihmali suç ve taksirli suçtur. Son olarak birden fazla suçun işlenmesi ve bu durumlarda cezaların içtimaının belirlenmesi gerekecektir.

 

Dersin amacı, suç teorisinin temel kavramlarını belli bir sistem içerisinde incelemek, öğretmek ve öğrencilere olay incelemesi yapma becerisi kazandırmaktır.

 

Haftalık Ders İçeriği

 

 1. Dersin Tanımı ve Temel Kavramlar
 2. Ceza hukuku kavramı, konusu, ceza hukuku ilkeleri ve suç politikası, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının güvence fonksiyonu (kanunilik ilkesi), ceza hukuku kurallarının yorumu
 3. Suçun Unsurları I Maddi suçların objektif nitelikteki unsurları
 4. Suçun Unsurları II Şekli suçların objektif nitelikteki unsurları
 5. Sübjektif nitelikteki Unsurlar
 6. Hukuka Aykırılık
 7. VİZE
 8. Hukuka Uygunluk Sebepleri: Kanun Hükmünü Yerine Getirme
 9. Hukuka Uygunluk Sebepleri: Meşru Savunma
 10. Hukuka Uygunluk Sebepleri: Hakkın Kullanılması
 11. Hukuka Uygunluk Sebepleri: İlgilinin Rızası
 12. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması

 

 

ADL 203 – Ticaret Hukuku (Zorunlu)

Dersin amacı ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun ilke ve esaslarını ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip, öğrencilere kavratmaktır. Bu kapsamda öğrencilere ticari işletme hukukunun genel esasları; tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları; haksız rekabet; ticari defterler; ticaret unvanı ve işletme adı arasında farklar; Kıymetli Evrak Hukukunun genel esasları; bono, poliçe ve çek ile Türk Ticaret Kanununda yer alan şirket tipleri konuları anlatılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Ticaret Hukukunun konusu ve ticari işletme kavramı

2          Ticari işletmeye ilişkin hukuki işlemler: ticari işletmenin rehni ve devri, ticari iş ve ticari hüküm

3          Tacir ve tacir olmanın sonuçları, ticaret sicili, ticaret unvanı

4          Tacir yardımcıları

5          Haksız rekabet, ticari defterler

6          Şirketler hukukuna giriş: adi ortaklık

7          Ticaret şirketlerinin genel hükümleri; şirketler topluluğu; birleşme, bölünme, tür değiştirme

8          Ara sınav

9          Kollektif ve komandit şirket

10        Anonim şirketler

11        Limited şirketler

12        Kıymetli evrak hukukuna giriş, kıymetli evrak türleri

13        Kıymetli evraklarda def’iler, tür değiştirme, ziya ve iptal, kambiyo senetleri

14        Poliçe

15        Bono-çek

16        Final

 

ADL 205 – Medeni Usul Hukuku (Zorunlu)

Maddi hukukun, usul hukukundan ayrımı ve Usul Hukuku kavramı; Medeni Usul Hukukunda görev ve yetki; hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi; taraf ve kimlerin taraf olacağına ilişkin bilgiler; Medeni Usul Hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler; dava çeşitleri, dava açmanın şartları ve davanın açılması; ilk itirazlar; davanın konusunun nasıl ve hangi deliller ile ispatlanacağı; basit yargılama usulü ve yargılama ücreti dava sonucunda hüküm verilmesi ve bu hükme karşı ne şekilde kanun yoluna gidileceği; çekişmesiz yargı;  tahkim konuları dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ders İçeriği

1          Maddi hukukun, usul hukukundan ayrımı ve Usul Hukuku kavramı; Medeni Usul Hukukunda görev ve yetki

2          Hâkimin dava bakmaktan yasaklılığı ve reddi

3          Taraf ve davaya katılan üçüncü kişiler

4          Medeni Usul Hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler; dava çeşitleri, dava şartları, ilk itirazlar

5          Davanın açılması, dilekçeler ve ön inceleme

6          Tahkikat

7          İspat ve Deliller

8          Deliller

9          Hüküm

10        Davaya son veren taraf işlemleri

11        Basit yargılama usulü ve yargılama ücreti

12        İstinaf

13        Temyiz

14        Yargılamanın iadesi ve çekişmesiz yargı

15        İhtiyati tedbir, delil tespiti ve diğer geçici hukuki korumalar

16        Tahkim

 

 

ADL 213 – Adli Tıp (Seçmeli)

Adli Tıbbın konusu, önemi ve gelişimi, hekimlerin adli görevleri ve bilirkişilik; ölüm bilgisi (ölüm, ansızın ölüm, şüpheli ölüm ve doğal ölümler, klinik ölüm, hücresel ölüm, beyin ve beyin sapı ölümü, yalancı ölüm, ötanazi, ölüm halinin saptanması); ölümün belirtileri, erken ve geç tanısı, ölüm zamanın tespiti; ölü muayenesi, muayene tutanağı, adli otopsi; yaralar, yaraların sınıflandırılması ve çeşitleri (kesici ve batıcı alet yaralanmaları, künt yaralanmalar, ateşli silah yaralanmaları, termal yaralanmalar, elektrik ve yıldırım çarpma yaralanması; yaraların bölgelerine göre değerlendirilmesi, yaralarla ilgili yasal kavramlar; alkol kullanımı ve trafik kazaları; kimlik belirtimi ve metodları; kıl, kemik, leke incelemeleri; yazı ve imza tetkikleri; seksüel adli tıp, evlenme, doğum ve düşükler; cinsel suçlar, aile içi şiddet; adli psikiyatri, çocuklar ve erişkinlerde cezai sorumluluk; akıl hastalıkları ve zeka kusurlularda medeni ehliyet ve cezai sorumluluk; insan öldürme, infantisit suçları ve yasal kavramlar; adli toksikoloji, uyuşturucu, uyutucu ve alışkanlık yapan maddeler ve ilgili yasal düzenlemeler; hekim sorumluluğu; taksirli (kusurla ilgili) suçlar; adlî raporlar.

 

ADL 215 – Adalet Psikolojisi (Seçmeli)

Adalet Psikolojisinin amaçları; Adalet Psikolojisinin alanı;  Adalet Psikolojisinde metot; suçluların sınıflandırılması; sanık-mağdur-tanık psikolojisi.

 

ADL 217 – Memur Hukuku (Seçmeli)

Memur Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olmak isteyen bireyin taşıması gereken şartları; memur olduktan sonra ne gibi haklara, sorumluluklara sahip olduğunu ve tabi bulunduğu yasakları ve hangi hallerde memurluğunun sona ereceğini inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Kamu Görevlisi Kavramı

3          Devlet Memurluğuna Giriş

4          Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları

5          Devlet Memurlarının Hakları

6          Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar

7          Vize sınavı

8          Disiplin Soruşturması

9          Disiplin Cezaları ve Sonuçları

10        Ceza Soruşturması

11        Görevden Uzaklaştırma

12        Devlet Memurluğuna Alınma Şartlarının Yokluğu Veya Kaybedilmesi Nedeniyle Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

13        Devlet Memurluğundan Çekilme

14        Devlet Memurluğundan Çıkarılmayı Gerektiren Disiplin Suçları

15        Devlet Memurluğundan Çıkarılmayı Gerektiren Diğer Nedenler

16        Final sınavı

 

ADL 219 – Çekişmesiz Yargı İşleri (Seçmeli)

İlk defa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile açıkça düzenlenen çekişmesiz yargılama işleri hakkında öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bu dersin içeriği; çekişmesiz yargı işi kavramı; çekişmesiz yargıya başvurma kriterleri; çekişmesiz yargı işlerinde genel kriterler (ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin, ileri sürebileceği herhangi bir sübjektif hakkının olmadığı haller, hâkimin re’sen harekete geçerek hukuku uyguladığı haller); çekişmesiz yargı işlerinde görevli ve yetkili mahkeme; çekişmesiz yargı işlerinde yargılama usûlü; çekişmesiz yargıda “ilgili” kavramı; çekişmesiz yargıda re’sen araştırma ilkesi; çekişmesiz yargı kararlarının yazımı; çekişmesiz yargı kararının niteliği; çekişmesiz yargıda kanun yolu; yargı organları dışındaki mercilerin gerçekleştirdiği çekişmesiz yargı işleri konularından oluşmaktadır.

 

ADL 221 – Mesleki Etik, İletişim ve Protokol (Seçmeli)

Bu ders Adalet Meslek Etiği ile Mesleki İletişim ve Protokol konu başlıklarını içermektedir. Adalet Meslek Etiği konusu, adalet mesleğine mensup, adalet mekanizmasının işlemesi için çalışan kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu konu başlığının temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir. Mesleki İletişim ve Protokol konusu ise, etik sahibi bir adalet meslek mensubunun çalıştığı kurumda, gerek çalışma arkadaşları ve halk, gerekse kurumsal hiyerarşik üstler ile olan iletişim ve etkileşim kurallarını içermektedir. Bu kapsamda terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları; iş yaşamında örgüt hiyerarşi ve protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları; protokol listeleri (Ankara’da uygulanan devlet protokol listesi, illerde uygulanan protokol listesi, yabancı konuklar şeref salonu protokol listesi); bayrak protokolü gibi konular detaylı olarak işlenecektir.

 

ADL 223 – Belediye Mevzuatı (Seçmeli)

Belediye mevzuatı dersi, yerel yönetim birimi olan belediyelerin kuruluş, işleyiş biçimlerini, sahip olduğu organlarla birlikte yetki-görev ve sorumluluklarını inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Dersin tanıtımı

2          Belediye Kurulması ve Sınırlarının Tespiti

3          Belediye Tüzelkişiliğinin Sona Erdirilmesi

4          Belediyenin Görevleri

5          Belediyenin Yetki ve İmtiyazları

6          Belediye Teşkilatı ve Personeli

7          Vize

8          Belediyelerin Denetimi

9          Belediye Meclisi

10        Belediye Meclisinin Feshi ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi

11        Belediye Encümeni

12        Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

13        Belediye Başkanı

14        Belediye Başkanlığının Sona Ermesi

15        Görevden Uzaklaştırma

16        Final

 

ADL 225 – Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi (Seçmeli)

Damga Vergisinin tanımı ve unsurları; Damga Vergisinin konusu; Damga Vergisi ile ilgili mevzuat; Damga Vergisinde matrah ve oran; Damga Vergisinin sorumlusu; Damga Vergisinde vergi kolaylıkları; harcın hukuki dayanağı ve kaynağı; harçlar ile ilgili mevzuat; adli yargıda uygulanan harçlar; idari yargıda uygulanan harçlar; harçların hesaplanması; harçların tahsilâtı.

 

ADL 227- Türk Vatandaşlık Hukuku(Seçmeli)

Türk vatandaşlık hukuku dersi, Türk vatandaşlık hukukuna hâkim olan prensiplerin, Türk vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi halleri ile bu bağlamda ortaya çıkan sorunları incelemektedir.

Dersin içeriğinde,

 1. Vatandaşlık kavramı,
 2. Vatandaşlık kavramının kamu hukuku karakteri,
 3. Türk vatandaşlık hukukuna hakim genel prensipler,
 4. Türk vatandaşlığının kazanılması,
 5. Türk vatandaşlığının kaybı,
 6. Türk vatandaşlığının ispatı ve vatandaşlık ihtilafları
 7. Türk vatandaşlığının kanun yoluyla ve diğer yollarla kazanılması,
 8. Türk vatandaşlığının kaybı: evlenme yolu ile kayıp ve rücu,
 9. Yabancı vatandaşlığı seçme yolu ile Türk vatandaşlığının kaybedilmesi,
 10. Vatandaşlıktan çıkma veya yabancı vatandaşlığa geçme izni ve vatandaşlığa alınmanın iptali,
 11. Türk vatandaşlığını kaybettirme,
 12. Türk vatandaşlığından çıkarma,
 13. Türk vatandaşlığının ispatı ve yargı yolu, yer almaktadır..

 

Dersin amacı, öğrencilere vatandaşlık hukukunun temel kavramlarını tanıtıp; vatandaşlık hukuku ve bu bağlamda Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı başta olmak üzere gerekli bilgilerin verilmesidir.

 

ADL 228 – Kriminoloji (Seçmeli) (3.yy)

 

Bu derste öğrencilerin kriminolojinin temel kavramlarını, bu kapsamda suçun türlerini ve nedenlerini ve diğer kriminolojinin temel kavramlarını kavramaları amaçlanmaktadır. Ayrıca kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; kriminolojinin görevini ve önemini açıklayabilir, kriminolojinin araştırma yöntemlerini açıklayabilir, suç türleri, suçun ortaya çıkış sebepleri ile bunlara etki eden faktörleri tartışabilir, suçun ortaya çıkışında ve sonrasında mağdurun durumunu gözlemleyebilir, suçun tahmini ve önlenmesini konularını tartışabilir.

Haftalık Ders İçeriği

 

1          Sapma, Suç ve Kriminoloji kavramı, Amacı, Suçlu davranışın ölçülmesi, Araştırma Modelleri, Hatalar

2          Suçlu davranış açıklanması, Bireysel Teoriler, Psikolojik Teoriler, Biyolojik Teoriler

3          Sosyolojik Teoriler

4          Şahsa karşı suçlar ve dağılımları, Adam öldürme

5          Kan davaları, Çoklu öldürme, Seri Katil, Cinsel Suçlar

6          Mala karşı suçların dağılımı, Uyuşturucu Maddelerin Suç ile bağlantısı

7          Vize

8          Organize Suçlar, Terör

9          Suça teşvik eden Davranışlar, İntihar

10        Yaş ve Suç, Çocuk Suçluluğu

11        Cinsiyet, Kadın Suçluluğu

12        Suça Maruz Kalma ve Nedenleri

13        Polis Teşkilatı

14        Türkiye’de Suçluluğun İstatiksel Değerlendirmesi

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

ADL 200 – Ceza Hukuku Özel Hükümler (Zorunlu)

 

Bu derste kanunun sistematik bölüşümü içerisinde kısım ve bölüm ayırımı göz önünde tutularak önce kısım içerisindeki suçların genel nitelikleri ve özellikleri, daha sonra kanundaki sıra takip edilerek bölümlerin özellikleri daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. Nihayet her bir  bölüm içerisinden bir suç alınarak, bu suç maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir.

 

Dersin amacı ceza hukukunda çeşitli özel suç tiplerinin açıklanmasıdır.

 

Haftalık Ders İçeriği

1          Uluslararası topluma karşı işlenen suçların genel özellikleri

2          Soykırım

3          Göçmen kaçakçılığı

4          Kişilere karşı işlenen suçların genel özellikleri, Hayata ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar

5          Kasten öldürme

6          Kasten yaralama

7          VİZE

8          İşkence ve eziyet suçlarının genel özellikleri, işkence suçu

9          Koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali suçlarının genel özellikleri, terk suçu

10        Çocuk düşürme ve düşürtme suçları

11        Hürriyete karşı suçların genel özellikleri

12        Konut dokunulmazlığının ihlali suçu

13        Şerefe karşı işlenen suçların genel özellikleri

14        Hakaret ve sövme suçları

 

ADL 204 – İcra ve İflas Hukuku (Zorunlu)

Bu dersin içeriği İcra ve İflas Hukukuna giriş ve genel hükümler; icra teşkilatı; cebri icra çeşitleri (ilamsız icra, ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, haciz yolu ile takip); ihtiyati haciz; kamu alacaklarının tahsili; iflas yoluyla takip (adi iflas yoluyla takip, doğrudan doğruya iflas halleri); iflasın hukuki sonuçları; iflasın tasfiyesi; iflasın kapanması ve kaldırılması; iflas suçları; basit tasfiye; iptal davaları ve Konkordato Hukuku (iflas içi konkordato – iflas dışı konkordato) konularından oluşmaktadır.

 

ADL 206 – Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı (Zorunlu)

Bu ders Avukatlık Mevzuatı ve Noterlik Mevzuatı olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. Avukatlık  Mevzuatı konusu kapsamında avukatlık mesleğinin tanımı ve özellikleri; avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler; avukatlık mesleğine kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar (avukatlık stajı, Baro Levhası); avukatın görev ve yetkileri; avukatın hakları ve yükümlülükleri; avukatın yardımcıları aracılığıyla yürütebileceği işler; Vekâlet Sözleşmesi ve avukata temsil yetkisi verilmesi; davaya vekâletin kapsamı; avukatlık tekeli ve avukatlık meslek kuralları konuları ele alınacaktır. Noterlik  Mevzuatı konusu kapsamında ise noterliğin tanımı, niteliği, hukuktaki yeri ve noterlik mesleğine kabul; noterlerin kuruluşu ve yetki çevresi, noterlik ve mesleki organizasyonu (Noter Odaları, Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Dairesi ve personeli); noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler; noterlerin görevleri (genel ve özel olarak), hak ve yükümlülükleri; noter işlemleri ve noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller; noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü; noterlerin hukuki sorumlulukları konuları ele alınacaktır.

 

 

 

ADL 214 – Kamu İhale Hukuku Bilgisi (Seçmeli)

Dersin amacı öğrencilere Kamu İhale Hukukuna ilişkin temel bilgi, ilke ve esasları kazandırmak ve Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarını kavratmaktır. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kanun’un kapsamı, istisnaları ve temel ilkeleri; kamu alımları hazırlık sürecinde idarelerce yapılması gerekenler; 4734 sayılı Kanun ile belirlenen usuller, diğer kamu alım yöntemleri; ihale dokümanının hazırlanması ve ihale sürecine ilişkin hususlar (ihale ilanı, ihale komisyonları, ihalelere katılma koşulları, teklif, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması, ihalenin yapılmaması veya iptali); Türkiye’de kamu alımlarının denetimi, yargısal denetim konuları ele alınmaktadır.

 

ADL 216 – Genel Muhasebe (Seçmeli)

Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe sistemi, finansal tablolar, muhasebe süreci bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları dersin içeriği kapsamındadır.

Haftalık Ders İçeriği

1          Muhasebenin tanımı, tarihsel gelişimi, muhasebenin temel kavramları, finansal tabloların hazırlanması

2          Hesapların tanımı, niteliği, işleyişi, kodları, tanımlanması

3          Muhasebe süreci, bilgi akışı, defterler, belgeler

4          Hazır değerler

5          Alacaklar (ticari alacaklar, ortaklardan alacaklar, personelden alacaklar, diğer alacaklar)

6          Finansal varlıklar (menkul kıymetler, hisse senetleri, borçlanma kağıtları, diğer menkul kıymetler)

7          Stoklar (ticaret işletmelerinde stoklar, ticaret işletmelerinde satılan malların maliyetinin ve dönem kar/zararının hesaplanması)

8          Mali duran varlıklar

9          Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, mali borçlar (banka kredileri, çıkarılmış bono ve senetler, çıkarılmış tahviller)

10        Ticari borçlar (satıcılar, borç senetleri, alınan depozito ve teminatlar)

11        Diğer yabancı kaynaklar (diğer borçlar, alınan sipariş avansları, borç ve gider karşılıkları…)

12        Özkaynaklar (ödenmiş sermaye, yedekler, geçmiş yıllar karları ve zararları, faaliyet dönemi karı ve zararı)

13        Gelir ve giderler (gelirlerin muhasebeleştirilmesi, giderlerin muhasebeleştirilmesi)

14        Gelir ve giderler (gelirlerin muhasebeleştirilmesi, giderlerin muhasebeleştirilmesi)

 

ADL 218 – Banka ve Sigorta Hukuku (Seçmeli)

Ders içeriği Banka Hukuku bilgisi ve Özel Sigorta Hukuku bilgisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Banka Hukuku bilgisi kapsamında genel olarak banka işletmesi; bankacılık işlemleri (tevdi işlemleri, kredi işlemleri ve ödeme işlemleri); banka türleri, bankanın kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankanın Organları; bankaların işlemleri ve kanun tarafında bankaların işlemlerine getirilmiş olan emredici nitelikteki temel kurallar, sınırlamalar ve yasaklar; bankaların denetimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; kısaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Bankalar Birliği. Özel Sigorta Hukuku bilgisi kapsamında ise sigorta hukukunun temel ilkeleri, sigortacılık yapan müesseseler, sigorta aracıları, sigorta akdi ve esasları, sigorta sözleşmesi yapma mecburiyeti ilkesi, sigorta sözleşmelerinin tasnifi, sigorta sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, sigorta sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, sigorta hukukunda riziko kavramı, reasürans, sigorta hakkının ve sigorta alacağının devri gibi konular işlenmektedir.

 

ADL 220- Çocuk Hukuku (Seçmeli)

Bu dersin içeriği çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi, konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri, Türk Medeni Kanununda çocukların hukuki durumu ve hakları çocuğun kişiliği, nişanlanma ve evlenme, nafaka, soybağı, evlat edinme velayet ve çocuk malları konularını kapsamaktadır.

 

ADL 226- İnfaz Hukuku (Seçmeli)

 

Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren hukuk dalı. İnfaz hukuku, yaptırımların yerine getirilmesi konusu ile ilgilenir. Buna ilişkin ilkeleri, esasları ve usulleri gösterir.

Haftalık Ders İçeriği

 1. İnfaz Hukukunun Temel Esasları
 2. İnfazın Genel Şartları ve Cezalar
 3. İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması, Hükümlünün Hak ve Yükümlülükleri
 4. İnfaz Kurumlarında Uygulanacak Rejim, Düzen ve Güvenlik
 5. Hükümlülerin Nakli, İnfazın Gevşetilmesi ve Cezanın İnfazını Etkileyen Nedenler
 6. Ceza İnfaz Kurumları, İşleyişi ve Personelleri
 7. Özel İnfaz Şekilleri, Tutukluluk, ve Adli Kontrol Kararlarının İnfazı
 8. İnfaz Muhakemesi ve İnfazın Denetlenmesi

 

 

ADL 228- Sağlık Hukuku (Seçmeli)

 

Sağlık Hukuku dersi ile, sağlık alanında uygulanan hukuk metinlerinin neler olduğu belirlenerek,metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasını kolaylaştıracak bilgilere yer verildiğinden sağlık yönetimi alanında görev alacak kişileri, konu ile ilgili hukuki problemlerin çözümünde en uygun sonuca ulaştıracaktır.

 

Haftalık Ders Planı

 1. Temel Kavramlar
 2. Yasal Mevzuat
 3. Hasta-Hekim Hakları
 4. Hasta-Hekim Yükümlülükleri
 5. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları
 6. Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
 7. Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu
 8. Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğu
 9. Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Cezai Sorumluluk
 10. Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması
 11. Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mali Sorumluluğu
Eğitim Süresi Nedir?

2 yıl.

Mezuniyet Derecesi Nedir?

Önlisans.

Puan Türü Ne Olmalıdır?

TYT.

Eğitim Dili Nedir?

Türkçe.