MESLEK YÜKSEKOKULU

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında Adalet ve İlk ve Acil Bölümü ile eğitim- öğretime başlamıştır. Bugün Anestezi ve Diyaliz Bölümleri ile bölüm sayısı dört olmuştur. Meslek Yüksekokulumuzun temel amaçları; ülkemizin sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran meslek elemanı yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulunda, mesleki ve akademik kalite koşullarına uygun eğitim ile mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek, adalet, anestezi, diyaliz ve ilk ve acil yardım teknikeri yetiştirmek.

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde elemanlar yetiştiren; evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı bir meslek yüksekokulu olmak.

Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetleri ile mezunlardan beklenen bilgi ve becerileri tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir meslek yüksekokulu olarak, evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak sürdürülmektir.

Bu kapsamda;

  • Akademik ve idari personelin daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
  • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • İlgili mevzuatlara uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

KOORDİNATÖRLÜKLER

İNTİBAK KOMİSYONU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ(Komisyon Üyesi)

Arş. Gör. İbrahim BİLİR(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR(Komisyon Üyesi)

 

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

 

SINAV KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ

 

PROGRAM BAŞKANLARI

Dr.Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ- İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ- Anestezi Programı

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ- Diyaliz Programı

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR- Adalet Programı

 

YATAY GEÇİŞ VE DERS DENKLİK KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ- Anestezi Programı

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ- Diyaliz Programı

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR- Adalet Programı

Arş. Gör. İbrahim BİLİR- İlk ve Acil Yardım Programı

 

WEB KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

 

EBS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

 

STAJ KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ-Anestezi Programı

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR-Adalet Programı

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ-Diyaliz Programı

Arş. Gör. İbrahim BİLİR-İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör. Aynur EKREN-Diyaliz Programı

 

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

 

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ-İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ-Anestezi Programı

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ-Diyaliz Programı

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR-Adalet Programı

 

YAYIN KURULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Aynur EKREN(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ(Komisyon Üyesi)

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ

ARGE KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Aynur EKREN

MEDYA KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. İbrahim BİLİR

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Leyla DELİBAŞ