Hakkımızda | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında Adalet ve İlk ve Acil Yardım Programı ile eğitim- öğretime başlamıştır. Bugün Anestezi, Diyaliz, Bankacılık ve Sigortacılık, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları ile program sayısı yedi olmuştur. Meslek Yüksekokulumuzun temel amaçları; ülkemizin sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran meslek elemanı yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulunda, mesleki ve akademik kalite koşullarına uygun eğitim ile mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek, adalet, anestezi, bankacılık ve sigortacılık, diyaliz, ilk ve acil yardım teknikeri, insansız hava aracı operatörü ve kabin memuru yetiştirmek.

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde elemanlar yetiştiren; evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı bir meslek yüksekokulu olmak.

Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetleri ile mezunlardan beklenen bilgi ve becerileri tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir meslek yüksekokulu olarak, evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak sürdürülmektir.

Bu kapsamda;

  • Akademik ve idari personelin daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
  • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • İlgili mevzuatlara uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

BÖLÜM BAŞKANLARI

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

ANESTEZİ PROGRAMI

DİYALİZ PROGRAMI

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

HUKUK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÖRÜCÜ

ADALET PROGRAMI

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Noor Safa Aldın Baha Aldın BAHA ALDIN

İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMI

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

KOORDİNATÖRLÜKLER

İNTİBAK KOMİSYONU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi. İlhan KANUŞAĞI (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Metehan ATAY (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ALEMDAR (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN (Komisyon Üyesi)

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Sadık Can ÖZ(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. V. Eda AKBULUT(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Metehan ATAY(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ(Komisyon Üyesi)

YATAY GEÇİŞ VE DERS DENKLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. V. Eda AKBULUT(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ALEMDAR(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sadık Can ÖZ(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN(Komisyon Üyesi)

WEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN(Komisyon Başkanı)

EBS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE(Komisyon Üyesi)

STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ALEMDAR(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÇIKMAZ(Komisyon Üyesi)

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. V. Eda AKBULUT  (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Metehan ATAY (Komisyon Üyesi)

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI(Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ(Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ALEMDAR(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN(Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sadık Can ÖZ(Komisyon Üyesi)

YAYIN KURULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR (Komisyon Üyesi)

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi İlhan ALEMDAR(Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN(Komisyon Üyesi)

ARGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Enes ÖZEN (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Üyesi)

MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sadık Can ÖZ (Komisyon Üyesi)

PROJE TEMSİLCİLERİ

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Öğr. Gör. Metehan ATAY

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

KARİYER TEMSİLCİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN

ENGELSİZ BİRİM TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR