Hakkımızda | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Hakkımızda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında Adalet ve İlk ve Acil Yardım Programı ile eğitim- öğretime başlamıştır. Bugün Anestezi, Diyaliz, Bankacılık ve Sigortacılık, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programları ile program sayısı yedi olmuştur. Meslek Yüksekokulumuzun temel amaçları; ülkemizin sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran meslek elemanı yetiştirmektir.

Meslek Yüksekokulunda, mesleki ve akademik kalite koşullarına uygun eğitim ile mesleki etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci ve özgüveni yüksek, adalet, anestezi, bankacılık ve sigortacılık, diyaliz, ilk ve acil yardım teknikeri, insansız hava aracı operatörü ve kabin memuru yetiştirmek.

Üniversite, toplum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan niteliklerde elemanlar yetiştiren; evrensel, akademik ve etik değerlere bağlı bir meslek yüksekokulu olmak.

Kalite Politikası

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetleri ile mezunlardan beklenen bilgi ve becerileri tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan bir meslek yüksekokulu olarak, evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak sürdürülmektir.

Bu kapsamda;

  • Akademik ve idari personelin daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmek,
  • Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
  • İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
  • İlgili mevzuatlara uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

BÖLÜM BAŞKANLARI

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

ANESTEZİ PROGRAMI

DİYALİZ PROGRAMI

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

HUKUK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÖRÜCÜ

ADALET PROGRAMI

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Noor Safa Aldın Baha Aldın BAHA ALDIN

İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMI

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gül BİLGİNER ÖZSAATCI

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

KOORDİNATÖRLÜKLER

İNTİBAK KOMİSYONU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Enes ÖZEN (Komisyon Üyesi)

DERS PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN (Komisyon Üyesi)

SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI

Öğr. Gör. Metehan ATAY

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

YATAY GEÇİŞ VE DERS DENKLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Adalet Programı – Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Anestezi Programı – Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı – Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI

Diyaliz Programı- Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI

İlk ve Acil Yardım Programı – Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı – Öğr. Gör. Enes ÖZEN

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı – Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ

WEB KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Enes ÖZEN

EBS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK ÇAĞLAYAN

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE

STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Adalet Programı – Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Anestezi Programı – Öğr. Gör. Ebru DEVECİ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı – Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI

Diyaliz Programı- Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI

İlk ve Acil Yardım Programı – Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı – Öğr. Gör. Enes ÖZEN

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı – Öğr. Gör. Gül ÇIKMAZ

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Metehan ATAY (Komisyon Üyesi)

EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Adalet Programı – Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Anestezi Programı – Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı – Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU

Diyaliz Programı – Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI

İlk ve Acil Yardım Programı – Öğr. Gör. İbrahim BİLİR

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı – Öğr. Gör. Enes ÖZEN

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı – Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ

YAYIN KURULU KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İbrahim BİLİR (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Dr. Gül ÇIKMAZ (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR (Komisyon Üyesi)

AKADEMİK PLANLAMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN (Komisyon Üyesi)

ARGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. Aynur EKREN ÇAKICI (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Enes ÖZEN (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Ebru DEVECİ  (Komisyon Üyesi)

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN (Komisyon Üyesi)

MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN (Komisyon Başkanı)

Öğr. Gör. Sezgi DEMİRKALE (Komisyon Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN (Komisyon Üyesi)

PROJE TEMSİLCİLERİ

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR

Öğr. Gör. Metehan ATAY

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr. Gör. İlhan KANUŞAĞI

KARİYER TEMSİLCİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Betül KAPLAN

Öğr. Gör. M. Erdi BİLECEN

Öğr. Gör. Aydın TÜRKMEN

ENGELSİZ BİRİM TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. V. Eda BABAGÜR