Dialysis Program | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

VOCATIONAL SCHOOL

Dialysis Program

Our Mission

To train dialysis technicians with high sense of responsibility and self-confidence, committed to professional ethical values, with education in accordance with professional and academic quality conditions in the Vocational School.

 

Our Vision

In dialysis units of public and private hospitals; In hemodialysis centers, which are opened for the maintenance of patients with chronic renal failure and whose number is increasing; To provide qualified health care to patients and to train qualified technical health personnel who have received adequate training in technical issues related to the hemodialysis unit.

 

Our Look to the Future

To train Dialysis Technicians with the required qualifications at national and international level for cooperation with universities, society, relevant institutions and organizations.

Dr. Instructor Member Leyla DELİBAŞ

Dear young people; The development of a country depends on educated manpower and this can only be possible with a well-planned education. Today, rapidly changing competitive conditions increase the need for qualified workforce day by day. Dialysis Department, which was opened within the scope of our Vocational School, prepares our students for business life as a 2-year associate degree program. The main subject of the program is dialysis patients with kidney failure due to various reasons and dialysis used in the treatment of these patients. In the curriculum of the Dialysis Department, our students are given theoretical and laboratory practical training on hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation, and they graduate with the title of “Dialysis technician”.

As in the rest of the world, there is a significant increase in the number of patients diagnosed with chronic renal failure every year in our country. Dialysis is vital in the lives of these patients. The necessity of dialysis, which increases the quality of life of patients, should be performed by professional health technicians, and the increase in the number of centers where dialysis is performed increases the need for qualified technicians who are graduates of the Dialysis Department. Dialysis Department graduates, who have job opportunities in dialysis units and dialysis centers of hospitals affiliated with private and public institutions, have the right to transfer vertically to Health Education, Health Officer, Nursing, Nursing and Health Services undergraduate programs if they are successful in the Vertical Transfer Exam.

Our aim in the Dialysis Department, which is prepared with our professional and experienced academic staff in accordance with our internationalization goal, and where advanced technological opportunities are offered to the students; It trains dialysis technicians who have ethical values, prioritize human health, tolerant, resistant to stressful working conditions, careful, and strong human relations.

We would be happy to see you among us in our vocational high school, where we train qualified young generations with professions.

1. Sınıf

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
İNG127 İngilizce I Z 2 0 2 2
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
DYZ101 Anatomi Z 2 0 2 2
DYZ103 Fizyoloji Z 2 0 2 2
DYZ105 Hasta Bakım İlkeleri Z 4 8 8 16
DYZ107 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Z 1 0 1 2
Alan Seçmeli-1 Z 2 0 2 2
21 30

1. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ109 Tıbbi Terminoloji S 2 0 2 2
DYZ111 Kişisel Gelişim S 2 0 2 2
DYZ001 Sağlıklı Yaşam S 2 0 2 3

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
İNG130 İngilizce II Z 2 0 2 2
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
DYZ102 Beslenme İlkeleri Z 2 0 2 2
DYZ104 Nefroloji Z 4 0 4 4
DYZ106 Diyaliz Ekipmanları Kullanımı Z 4 0 4 4
DYZ108 Hastalıklar Bilgisi Z 4 0 4 4
Alan Seçmeli-2 Z 2 0 2 2
DYZ110 Yaz Stajı Z 0 0 0 8
TOPLAM   22 0 22 30

2. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ112 İlk Yardım S 2 0 2 2
DYZ114 Beden Eğitimi I S 2 0 2 2
DYZ116 İş Güvenliği ve İlk Yardım S 2 0 2 2

2. Sınıf

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ201 Diyaliz I Z 4 8 8 16
DYZ203 Enfeksiyon Hastalıkları Z 4 0 4 6
DYZ205 Genel Farmakoloji Z 4 0 4 4
Alan Seçmeli S 2 0 2 2
Serbest Seçmeli S 2 0 2 2
TOPLAM   16 8 20 30

3. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ207 Meslek Etiği ve İletişim S 2 0 2 2
DYZ209 Diksiyon ve Güzel Konuşma S 2 0 2 2
DYZ211 Kalite Yönetimi S 2 0 2 2

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ202 Diyaliz II Z 4 16 12 20
DYZ204 Diyaliz Hastalıklarında Ruh Sağlığı Z 4 0 4 4
Alan Seçmeli Z 2 0 2 4
Serbest Seçmeli S 2 0 2 2
TOPLAM   12 16 20 30

4. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
DYZ210 İşaret Dili S 2 0 2 2
DYZ212 Güzel Sanatlar S 2 0 2 2
DYZ214 Bilgi ve İletişim Teknolojisi S 2 0 2 2
DYZ216 Üreme Sağlığı S 2 0 2 2
DYZ218 EKG Yönetimi S 2 0 2 2
DYZ220 Sosyal Sorumluluk Projeleri S 2 0 2 2

1. Sınıf

1. Yarıyıl

DERS KODU VE ADI: DYZ 101- ANATOMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi. Lokomotor Sistem Anatomisi. Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan Anatomik Yapılar. Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması .Merkezi Sinir Sistemi.Periferik Sinir Sistemi. Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları
DERS KODU VE ADI: DYZ 103- FİZYOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji. Hücre Fizyolojisi. Sinir ve Kas Fizyolojisi. Kan Fizyolojisi. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi. Solunum Sistemi Fizyolojisi. Boşaltım Sistemi Fizyolojisi. Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi. Sinir Sistemi Fizyolojisi. Endokrin Sistem Fizyolojisi. Üreme Sistemi Fizyolojisi
DERS KODU VE ADI: TÜR 101 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
DERS KODU VE ADI: AİİT 101 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi. Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi.  Saltanatın Kaldırılması ve İstanbul İle İlişkiler. Lozan Barış Antlaşması. Cumhuriyet’in İlanı. Halifeliğin Kaldırılışı, 1924 Anayasası. Atatürk İnkılâplarının Hayata Geçişi. Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar. Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri. 1929 Ekonomik Buhranı ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları.  Atatürk’ün Dış Politikası. Atatürk Sonrası Türkiye, II. Dünya Savaşı ve Çok Partili Hayata Geçiş. Türkiye’nin Stratejik Konuları, Musul Sorunu, Hatay’ın Anavatana Katılması. Türkiye’nin Stratejik Konuları, Boğazlar Meselesi, Kıbrıs.
DERS KODU VE ADI: İNG 127-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Temel düzeyde okuma, yazma ve dinleme bilgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
DERS KODU VE ADI: DYZ 105- HASTA BAKIM İLKELERİ
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 8  / ECTS; AKTS: 16
DERS İÇERİĞİ: Hasta Bakımında Temel Kavramlar, Sağlık ve Hastalık Kavramları, Güvenlik Tedbirleri(Güvenli Hastane Ortamı),Formları Doldurma, Vital Bulguları Alma ve Takibi, İlaç Uygulamaları ve Uygulanacak İlaçları Hazırlama, Venöz, Arterial, Kapiller Kan Alma, Sıvı-Elektrolit Dengesi, Asit-Baz Dengesi, Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu, Sıvılar ve İntravenöz Sıvı İnfüzyonu, Aspirasyon- Nazogastrik Sonda Uygulaması, Hastaya Oksijen Tedavisi Uygulama, Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi.
DERS KODU VE ADI: DYZ 109- TIBBİ TERMİNOLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Tıbbi terimlere giriş, Kısaltmalar, Ön ekler, Son ekler, Hareket Sistemine ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Hematolojik terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. Endokrin sisteme ilişkin terimler. Enfeksiyon hastalıkları ve Bağışıklık sistemine ilişkin terimler. Göz, KBB sistemine ilişkin terimler.
DERS KODU VE ADI: DYZ 109- STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI
KREDİ / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Asepsi ve Antisepsi Kavramları, ve dezenfeksiyon kavramları, Sterilizasyon Yöntemleri, Dezenfeksiyon Yöntemleri, Dezenfektanların Mikroorganizma Üzerine Etkinliğinin Önemi, Antiseptik ve Dezenfektan Maddelere Karşı Direnç Sorunu, Steril Çalışma Koşulları,Diyaliz Makinesi Dezenfeksiyon Sistemleri, Diyaliz Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulamaları,Tıbbi Cihaz ve Aletlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu
DERS KODU VE ADI: DYZ 111- KİŞİSEL GELİŞİM
KREDİ / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Kişisel gelişimin amacı, Kendini ifade etmenin yolları nelerdir? İletişim kendinle başlar, kendini sevme, Beden dili, Kendimizi gerçekleştirmemizi engelleyen durumlar: Kendini yargılama, Duyguları bastırma, Gücümüzün farkında olamama, Kendimizi gerçekleştirmemizi engelleyen durumlar: İnançlarımız ve değerlerimiz, Değerlerimizle nasıl yüzleşiriz, Toplumsal değerlerle tanışma, Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları: Hedef belirleme, Karar verme, Eyleme geçme, Israrcı olma, Sorunları fırsat olarak değerlendirme, Yaşamda hedefleri gerçekleştirmenin yolları: Hedef belirleme, Karar verme, Eyleme geçme, Israrcı olma, Sorunları fırsat olarak değerlendirme, Şimdi ve buraya odaklanma: Zihnin sessizliği, meditasyon, Zihin kontrolü, Şimdi ve buraya odaklanmam Korkuyu yenme, Zamanda özgürleşme, İmajinasyon, Doğru nefes alma, Stresli durumlarda kendini ifade edebilme, Bireysel algıların farklılığı: Görsel beceriler, İşitsel beceriler, Bireysel algıların farklılığı: Kinestetik beceriler, Bireysel algıların gelişimi, Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları, Kinestetik beceri uygulamaları, Bireysel algıların gelişimi, Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları, Kinestetik beceri uygulamaları, Yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmek, mutlu olmak.

2. Yarıyıl

DERS KODU VE ADI: TÜR 102 – TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
DERS KODU VE ADI: AİİT 102 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
KREDİ / AKTS: Teorik  2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti.Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
DERS KODU VE ADI: İNG 130-  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma.
DERS KODU VE ADI: DYZ 102-  BESLENME İLKELERİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Beslenme ve Diyet Modelleri, Sağlıklı Beslenme (Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar, Vitaminler, Su ve İçecekler), Özel Durumlarda Beslenme(Yaş Grupları, Gebelik ve Zayıflık ve Şişmanlık), Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sorunları, Kardiyovasküler Sistem Hastalarında, Sindirim Sistemi Hastalıklarında, Nefroloji Hastalarında Beslenme (Hemodiyaliz Hastasında Diyet; Protein Alımı, Tuz, Fosfor, Potasyum vs, Diyaliz Esnasında Diyet),Kanserde Beslenme ve Klinik Nütrisyon Yöntemleri, Toplumda Beslenme Sorunları Çözüm Yolları ve Öneriler, Diyabette Beslenme, Enteral ve Parenteral Beslenme.
DERS KODU VE ADI: DYZ 104- NEFROLOJİ
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Sağlıklı Vücutta Böbreğin Rolü,Yetişkin ve Çocukta Nefroloji Semptomları (Oligüri, Poliüri, Nüktüri, Dizüri, Hematüri, Proteinüri, Pyürive Ödem), Nefrolojik Sendrom, Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği,Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) Konservatif Tedavi, KBY’de Anemi, KBY’de Kalsiyum, Fosfor ve Kemik Metabolizması, Nefrotik Sendrom, İyon Metabolizması Bozuklukları, İnterstisyal Nefrit, Hipertansiyon, Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutuluşu, Renalreplasman Tedavileri, Viral Hepatitler ve Aşılanma, Böbrek Transplantasyonu.
DERS KODU VE ADI: DYZ 106- DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Hemodiyaliz Aygıtı; Diyalizer, Su Arıtma Sistemi ve Önemi, Diyaliz Solüsyonu, Diyaliz Makinası, Hasta Özelliklerine ve Uygulanacak Tedavi Yöntemlerine Göre Makinelerin Seçimi, Periton Diyalizi Gereçleri; Diyalizer, Transfer Set, Konnektör, Katater, Kateter Yerleştirme Sorunları, Na Ve Uf Profilleri, Diyaliz Setleme, Membran Yerleşimi ve Bağlantıları.
DERS KODU VE ADI: DYZ 108- HASTALIKLAR BİLGİSİ
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Hastalıklardan Korunma, Solunum Sistemi Belirti ve Bulguları, Solunum Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı. Sinir Sistemi Belirti ve Bulguları, Sinir Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı. Dolaşım Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Kan Sistemi Hastalıkları(Kanamaya Eğilim ve Antikoagülasyon) Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Üriner Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Endokrin Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Diğer Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu, Tedavi ve Bakımları, Şok, Şokta Hasta Bakımı.
DERS KODU VE ADI: DYZ 116- İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: İlk Yardımın Temel Uygulamaları, Birinci ve İkinci Değerlendirme, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış ve İç Kanamalar, Yara ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda, Baş ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Üst Ekstremite Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarında İlk Yardım, Kalça ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar, Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Acil Taşıma Teknikleri, Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri, Sedye Oluşturarak Hasta veya Yaralıları Taşıma. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş kazası meslek hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, psikososyal risk etmenleri, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, ILO sözleşmeleri, güvenliği bozan olaylar; yangın, deprem, sel.

2. Sınıf

3. Yarıyıl

DERS KODU VE ADI: DYZ 203- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 6
DERS İÇERİĞİ:  Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hatalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal- Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, Hastane Enfeksiyonları Korunma Komitesi, KBY dezenfeksiyon.
DERS KODU VE ADI: DYZ 205- DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4  / ECTS; AKTS: 4
DERS İÇERİĞİ: Farmakolojiye Giriş. İlaçların Farmasötik şekilleri. İlaç Uygulama Yolları. İlaçların Absorbsiyonu. İlaçların Dağılımı. İlaçların Biyotransformasyonu. İlaçların Atılımı. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi. İlaçların Etki Mekanizmaları. İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler. Farmakogenetik, Farmakovijilans. İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik Etkileşimler. İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları. İlaç Alerjisi.
DERS KODU VE ADI: DYZ 201- DİYALİZ  I
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 8 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 99  / ECTS; AKTS: 16
DERS İÇERİĞİ: Renal Replasman Tedavilerine Genel Bakış ve Karşılaştırılması Diyaliz Endikasyonları. Diyalizde Akut ve Kronik Komlikasyonlar, Periton Diyalizi Fizyolojisi. Akut Periton Diyalizi ve Kronik Periton Diyalizi Şekilleri (CAPD-CCPD-NIPD). Hemodiyalizde Genel Prensipler; Difüzyon, Ultrafiltrasyon. Periton Diyalizi Yeterliliği; Solut-Su Klirensi. Peritonitler ve Peritonit Dışı Komplikasyonlar. Kronik Periton Diyalizinde Hasta İzlemi. Akut Hemodiyaliz. Vasküler Giriş Yolu; Geçici-Kalıcı Kateter, Fistül, Greft. Kronik Hemodiyaliz Hastasında Laboratuvar Bulguları. Hemodiyalizde Antikuagülasyon. Diyaliz Hastasında Hipertansiyon ve Tedavisi. Diyaliz Hastasında Renalosteodistrofive Tedavi, Diyaliz Hastasında Enfeksiyonlar, Diabetüs Mellitüs, Diyalizde Hasta Takibi.
DERS KODU VE ADI: DYZ 207- MESLEK ETİĞİ ve İLETİŞİM
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek, Etik Sistemlerini İncelemek, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek, Sözlü İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak.
DERS KODU VE ADI: DYZ 211- KALİTE YÖNETİMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Kalite kavramı, kalitenin tarihi ve gelişimi, klasik yönetim felsefesi, kalite prensipleri, toplam kalite yönetimi, temel unsurlar ve uygulama adımları, efom mükemmellik modeli, kalite maliyetleri, faaliyet bazlı maliyet sistemi  bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

4. Yarıyıl

DERS KODU VE ADI: DYZ 202- DİYALİZ II
KREDİ / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 16 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 12 / ECTS; AKTS: 20
DERS İÇERİĞİ: KBY’de Diyaliz, Zehirlenmelerde Diyaliz, Yavaş ve Sürekli Hemodiyaliz, Hemofiltrasyon, Diyaliz Hastasında Anemi ve Tedavisi, Diyaliz Hastasında Gebelik ve Genital Sorunlar, Hasta ve Ailesinin Eğitimi, Uygulamalar.
DERS KODU VE ADI: DYZ 204- DİYALİZ HASTALARI RUH SAĞLIĞI VE SORUNLARI
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS:2
DERS İÇERİĞİ:  Psikiyatride Temel İlke ve Kavramlar, Davranış, Tutum ve Kişilik Gelişimi, Anksiyete, Stres ve Benliğin Savunma Düzenekleri, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları ve Somatoform Bozuklukları, Diyaliz Hastalıklarında Görülen Ruhsal Sorunlar, Diyaliz Hastalıkları Aile ve Sosyal Çevre İlişkileri, Organ Bağışı ve Psikososyal Yaklaşımlar,  Diyaliz Hastası Beden İmgesi-Uyum.
DERS KODU VE ADI: DYZ 214- BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: Klavyeyi Kullanabilme, Windows İşletim Sistemi, İşletim Sistemini Tanıma, Programları Kullanabilme, Kayıt Bulabilme, Programları Çalıştırabilme, Denetim Masasının İşlevini Kavrayabilme, Wordpad’de Yazı Yazabilme, Sürücüleri Tanıma, Yazıcı Ekleyebilme, Film İzleyebilme, Disketle İlgili İşlevleri Kavrayabilme
DERS KODU VE ADI: DYZ 218- EKG YÖNETİMİ
KREDİ / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2  / ECTS; AKTS: 2
DERS İÇERİĞİ: – 2 saat teorik ( 2+2)EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon, Kalbin ileti sistemi,  EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, Kalp hızının değerlendirilmesi, Ritim analizi ve normal sinüs ritmi, Erken vurular, Bradiaritmiler, Bradiaritmilerde hastane öncesi acil bakım, Dar QRS’li taşikardiler, Geniş QRS’li taşikardiler, Akut koroner sendromlar (AKS), Kardiyak arrest ritimleri, Hastane öncesinde kardiyak arrset yönetimi, Eksternal pacemaker uygulama prensipleri, Pacemakerlı hastada EKG değişiklikler, Vagal manevralar, Defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama prensipleri.