Adalet Programı 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Yaz Stajı Duyurusu | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet Programı 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Yaz Stajı Duyurusu

Adalet Programı 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Yaz Stajı Duyurusu

ADALET PROGRAMI 2020-2021 YILI BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI DUYURUSU

   Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri, 2020-2021 Bahar Dönemi Yaz Stajını 30 iş günü (6 hafta) olarak bulundukları bölgede baroya kayıtlı bir avukat yanında 07.06.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler, stajlarını yaşadıkları şehirde ya da Gaziantep’te yapabilirler. Öğrencilerimiz için karşı taraftan bir ödeme talep edilmeyecek, staj sigortası da okulumuz tarafından yapılacaktır. Öğrencilerimiz MYO staj yönergesinde belirtilen kurallardan sorumludur (https://myo.hku.edu.tr/yonetmelikler/).

   Yaz Stajı dersini alan öğrencilerin izlemesi gereken aşamalar sırasıyla şunlardır;

  • Öğrenci gruplarından ve web sayfasından paylaşılan “SGK beyan ve taahhütname” formu indirilerek –formun sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf ilave edilecektir- doldurulup, taranarak bölüm sekreterlerimiz Buket Aksoy (buket.aksoy@hku.edu.tr) ve Ertuğrul Balaban ( ertugrul.balaban@hku.edu.tr )’a mail olarak iletilecektir. Belgenin aslı muhafaza edilecek ve fakülte sekreterlerimize elden/kargo ile teslim edilecektir. Form iki ayrı türde hazırlanmıştır. Ailesinden dolayı SGK’lı olanlar ‘Aileden SGK’lı Olan Öğrenciler’ başlıklı olanı; çalışanlar veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ‘SGK’lı Olmayan veya Çalışan Öğrenciler’ başlıklı olanı dolduracaklardır. Son teslim tarihi, 25.05.2021 (Salı günü) olarak belirlenmiştir.
  • Yine öğrenci grupları ve web sayfasında paylaşılan ‘avukat yanı staj formu’ ile ‘staj değerlendirme formu’ öğrencilerce indirilerek; ‘avukat yanı staj formu’ el yazısı ile 2 nüsha şeklinde (fotokopi olmayacak, iki ayrı nüsha olacaktır) doldurulacak ve taranarak danışman hocaları ve staj dersi sorumlusu hocaları olan Öğr. Gör. Sezgi Demirkale’ye mail yoluyla iletilecektir (sezgi.demirkale@hku.edu.tr). Son gönderim tarihi 25.05.2021 salı günü mesai bitimi(17:30)’dir. “Staj değerlendirme formu” ise, avukat yanı stajına başlanıldığı gün yanında staj yapılacak avukata teslim edilerek staj bitiminde doldurması talep edilecektir. Avukat yanı stajı tamamlandığında bu değerlendirme formu kapalı bir zarfla (avukat tarafından kaşeli onay şarttır) avukattan teslim alınarak, daha önce mail atılan avukat yanı staj formu ile beraber Öğr. Gör. Sezgi Demirkale’ye, öncelikle taratılarak mail ile daha sonra 10 gün içinde Gaziantep’te bulunan öğrenciler tarafından elden, Gaziantep dışında bulunan öğrenciler tarafından kargo yolu ile fiziki olarak teslim edilecektir. 
  • Öğrenci grupları ve web sayfasında paylaşılan ‘staj yoklama listesi’ 2 adet olmak üzere (15 gün-15 gün toplamda 30 günlük yoklama listesi olacaktır.) avukat yanında staja başlanılan gün ilgili avukata teslim edilecek, yoklama listesinde istenen hususlar gün gün doldurulacaktır. Staj sonunda yoklama listesi, yanında staj yapılan avukat tarafından kaşelenip imzalanacak, öğrenci tarafından taranarak Öğr. Gör. Sezgi Demirkale’ye mail yolu ile (sezgi.demirkale@hku.edu.tr) iletilecektir. Belge, staj değerlendirmesinin yapılabilmesi için 10 gün içinde elden veya kargo aracılığı ile gönderilecektir.
  • Öğrenci grupları ve web sayfasında paylaşılan ‘Staj Yürütücüsü Avukat Staj Bilgilendirme Metni’ yanında staj yapılan avukata iletilecektir.

   *Yukarıda açıklandığı şekilde staj tamamlandıktan sonra avukat yanı değerlendirme formları ve yoklama formları ile birlikte kapalı bir zarf içerisinde Öğr. Gör. Sezgi Demirkale’ye staj bitimini takip eden 10 gün içinde teslim edilecektir.

İlgili formlar;

MYO STAJ TAAHHÜTNAMESİ

Staj Yürütücüsü Avukat Bilgilendirme Metni

Staj Formu (Avukat yanı staj formu)

AİLEDEN SGK’LI OLMAYANLAR VE ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER

AİLEDEN SGKLI OLAN ÖĞRENCİLER

STAJ YOKLAMA

Staj-Değerlendirme-Formu