ADALET PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI DUYURUSU | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI DUYURUSU

ADALET PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI DUYURUSU

ADALET PROGRAMI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ YAZ STAJI DUYURUSU

Meslek Yüksekokulu Adalet Programı 2019-2020 Bahar Dönemi Yaz Stajı, pandemi dolayısı ile 2020 yazında gerçekleştirilemediğinden ayrı iki bölüm halinde 2020 Eylül ayı itibari ile başlayacaktır.

Stajın ilk kısmı, bulunduğu bölgede baroya kayıtlı bir avukat yanında gerçekleştirilecek olup; süresi 15 iş günü (3 hafta) dür. Öğrenciler stajın bu kısmını yaşadıkları şehirde ya da Gaziantep’te yapabilirler. İkinci kısım ise Gaziantep Adliyesi’nde yine 15 iş günü (3 hafta) süreyle yapılacaktır. Farklı şehirde yapılabilme imkanı yoktur. Her iki kısım için de öğrencilerin sigortası okulumuz tarafından yapılacaktır.

İlk kısım (avukat yanı stajı) 14 Eylül 2020-2 Ekim 2020 tarihleri arasında hafta içi her gün yapılarak toplam 15 iş gününde tamamlanacaktır. İkinci kısım (adliye stajı) ise 5 Ekim 2020-24 Kasım 2020 tarihleri arasında yalnızca Pazartesi ve Salı günleri yapılarak toplamda 8 haftada tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin ders programı, stajları göz önüne alınarak yapılmıştır.

Yaz Stajı dersini alan öğrencilerin izlemesi gereken aşamalar sırasıyla şunlardır;

  • Öğrenci gruplarından ve web sayfasından paylaşılan “SGK beyan ve taahhütname” formu indirilerek –formun sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf ilave edilecektir- doldurulup, taranarak bölüm sekreterimiz olan Ertuğrul BALABAN’a mail atılacaktır ( ertugrul.balaban@hku.edu.tr ). Belgenin aslı muhafaza edilecek ve stajın ikinci bölümü başlarken Ertuğrul BALABAN’a elden teslim edilecektir. Form iki ayrı türde hazırlanmıştır. Ailesinden dolayı SGK’lı olanlar ‘sgk kapsamında olanlar’ başlıklı olanı; çalışanlar veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar ‘sgk kapsamında olmayanlar’ başlıklı olanı dolduracaklardır. Son teslim tarihi, 9 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai bitimi (17:00) dir.
  • Yine öğrenci grupları ve web sayfasında paylaşılan “avukat yanı staj formu” ile “staj değerlendirme formu” öğrencilerce indirilerek; “avukat yanı staj formu” el yazısı ile doldurulacak ve taranarak danışman hocaları ve staj dersi sorumlusu hocaları olan Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR’e mail yoluyla iletilecektir ( babagur@hku.edu.tr ). Son gönderim tarihi 11 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimi (17:30)’dir. “Staj değerlendirme formu” ise, avukat yanı stajına başlanıldığı gün yanında staj yapılacak avukata teslim edilerek staj bitiminde doldurması talep edilecektir. Avukat yanı stajı tamamlandığında bu değerlendirme formu kapalı bir zarfla (avukat tarafından kaşeli onay şarttır) avukattan teslim alınarak, daha önce ma,l atılan avukat yanı staj formu ile beraber Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR’e elden teslim edilecektir. Bu belgenin teslimi için son gün, adliye stajının başladığı gün olan 5 Ekim 2020’dir.
  • Staj yapacak her öğrenci: “5 Ekim 2020- 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, Gaziantep Adliyesi’nde ücret talep etmeden bölümümle alakalı olarak staj yapacak olduğumu beyan ederim.” İfadesini kendi el yazısı ile yazıp; tarih, isim-soyisim, öğrenci numarası, telefon numarası belirterek imzalayacak ve bu belgeyi tarayıp danışman hocaları olan Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR’e mail yoluyla ileteceklerdir ( babagur@hku.edu.tr). Son teslim günü, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü mesai bitimi (17:30) dir. Yine belgenin aslını muhafaza ederek, adliye stajları fiilen başladığında staja gittikleri ilk gün Adalet Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

*Her iki kısım da tamamlandıktan ve avukat yanı değerlendirme formları ile adliyeden alınacak olan değerlendirme formları esas alınarak notlama yapılacak ve ilan edilecektir.

Formlar ve Dilekçeler:

Staj Formu

Staj Değerlendirme Formu

sgk(almıyorum)

sgk(alıyorum)

Staj Yoklama