Uluslararasi Afet Ve Acil Tip Kongresi | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uluslararasi Afet Ve Acil Tip Kongresi

Uluslararasi Afet Ve Acil Tip Kongresi

Uluslararası Afet ve Acil Tıp kongresine Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanları Yard. Doç. Dr. Semra ÇELİKLİ ve Öğr. Gör. Hakan AVAN katılımda bulunmuştur. Kongrede Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Yard. Doç. Dr. Semra ÇELİKLİ Afetlerde Hastane Öncesi Aci Sağlık Hizmetleri konulu panelde ve Sözlü Sunumlarda oturum başkanlığı, İlk Yardım Eğitimlerinin Afetlere Hazırlıktaki Rolü konulu sunumu ile katılmış, Öğr. Gör. Hakan AVAN Afetlerde Buz dağı: Depremler ve Tarfik Kazaları’ adlı çalışması ile poster sunumunda bulunmuştur.