Meslek Yüksekokulu: İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz Sempozyumu | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu: İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz Sempozyumu

Meslek Yüksekokulu: İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz Sempozyumu

 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU: İLK VE ACİL YARDIM, ANESTEZİ VE DİYALİZ

SEMPOZYUMU

 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunda; İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz olmak üzere üç sağlık bölümü bulunmaktadır.  Bu bölümlerin toplam kontenjanı 380’dir ve mezunlarımız sağlık camiasında hizmet vereceklerdir. Her bir bölüm öğrencimiz, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olmak üzere mezun olacaklardır. Mezuniyet sonrası sağlık kuruluşlarında aynı altında çalışacak sağlık ekibinin üyeleri olarak onların bir arada olabilmeleri ve meslekleriyle ilgili sunumları konularının uzmanlarından dinleyebilmelerine olanak tanımak için bu sempozyum düzenlenmiştir. Ayrıca bölgedeki diğer İlk ve Acil Yardım, Anestezi ve Diyaliz bölümleri öğrenci ve mezunlarını da Hasan Kalyoncu Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmek ve mesleki paylaşımlarda bulunmak amacındayız. Eğitimleri boyunca sınıf dersleri ve uygulamaları sürdürülen öğrencilerimizin, mezun olmadan önce üniversitemiz meslek yüksekokulundaki ve bölgedeki aynı bölümlerde eğitim alan öğrenciler ile birlikte bir bilimsel toplantıya katılmaları sağlanmıştır.