Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk. | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk.

Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk.

 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ Y.Y. PLANI

Üniversitemiz Senatosu tarafından; 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz y.y.’da eğitim- öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılacağı KARMA yöntemle sürdürülmesine karar verilmiştir.

Meslek Yüksekokulu bünyesindeki beş ön lisans programında derslerin yaklaşık %60’ının yüz yüze, %40’ının ise çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlgili öğretim elemanları, derslerin bu şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir.

Yüz yüze yürütülecek derslerde 30 dakika ders yapıldıktan sonra salonlar 30 dakika havalandırılacak ve sonrasında yine 30 dakika ders yapılarak devam edilecektir. Tümüyle çevrimiçi ortamda yürütülecek dersler (%40) ise 1 kredi için 20 dakika olmak üzere en fazla 60 dakika sürecektir.

YÜZ YÜZE DERSLER

  • Derslikte öğrenci bulunmadığı durumlarda doğrudan sanal sınıf üzerinden yürütülecektir.
  • Derslikte bir öğrenci bulunsa dahi dersler yine sanal sınıf üzerinden yürütülecek olup salonda bulunan öğrencilerin etkileşimlerini ve aktif katılımlarını sağlayacak şekilde alternatif yöntemlerle zenginleştirilerek (soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası vb.) yürütülecektir.
  • Gaziantep dışında ikamet eden hocalarımız; yüz yüze yapacağı eğitimde teması azaltma amacını göz önünde tutarak, dersin içeriğini ve işlenişini de dikkate alarak ihtiyaca göre derslerin az bir kısmını çevrimiçi ortamda yapabilecektir. Bu husus, Müdürlük ile de paylaşılacak olan ders planında belirtilecek ve dersin ilk haftasında öğrencilerle paylaşılacaktır.

DEVAM ZORUNLULUĞU

Yüz yüze ya da çevrim içi teorik derslerin tamamında devam zorunluluğu %70’tir. Öğrenciler derslere çevrim içi ortamda katıldıkları takdirde yoklama sistem tarafından otomatik bir şekilde alınacaktır. Öğrencinin dersliklere gelmesi halinde ise yoklamayı ilgili öğretim elemanı ıslak imza alarak takip edecektir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Başarının değerlendirilmesi aşamasında, ara sınavların çevrim içi ortamda veya ödev, proje, araştırma vb. şeklinde uzaktan gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir.

  1. Çevrimiçi gözetimsiz sınav yapılması halinde bu sınavların dönem sonu başarı puanına katkısı%20 oranında olacaktır. Bu durumda final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %80 olacaktır.
  2. Dönem sonu (final ve bütünleme) sınavları yüz yüze yapılacaktır.
  3. Ara sınavların ödev, proje, araştırma raporu vb. üzerinden gerçekleştirilmesi halinde başarı puanı içindeki ağırlıkları %40 olacaktır. Bu durumda, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60 olacaktır.
  4. Ara değerlendirmede hem çevrimiçi gözetimsiz sınav, hem de ödev, proje, araştırma planlanabilir. Burada çevrimiçi gözetimsiz sınavın ağırlığı %10, ödev, proje veya araştırmanın ağırlığı %30 olacaktır. Bu durumda, final/bütünleme sınavlarının ağırlığı %60 olacaktır.
  5. Ölçme değerlendirme kriterleri dönem başında öğrenciyle paylaşılacak ders izlencesinde belirtilecektir.

UYGULAMA DERSLERİ

Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Anestezi, Diyaliz ve İlk ve Acil Yardım Programları hastane ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde yapılan stajlarda Sağlık Bakanlığının izleyeceği süreç belirleyici olacaktır. Bakanlığın iznine göre uygulamalar planlanacaktır. Bunun dışında yine bu üç sağlık programı temel tıbbi girişimlerin uygulamalarının sanal ortamda uygulama rehberleri kullanımı, videolar vs. ile işlenmesi ardından pandemi sürecine göre küçük gruplar halinde laboratuvar ve sınıflarda yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayede hem dersin ertelenmesinin yaratacağı sorunlar engellenmiş hem de öğrencilerimizin sanal ortamda bireysel danışma yapabilme becerileri arttırılmış olacaktır.

NOT: COVID-19 salgınıyla ilgili gelişmelere bağlı olarak YÖK ve Rektörlüğümüzün alacağa kararlar doğrultusunda uygulamalarda değişiklikler yapılabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa öğrencilere ve akademisyenlere duyurulacaktır.

Sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.

                                                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ

                                                                                                    MYO Müdürü