2017-2018 Egitim Öğretim Yili Bahar Dönemi Meslek Yüksekokulu Ara Sinav Çizelgesi | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

2017-2018 Egitim Öğretim Yili Bahar Dönemi Meslek Yüksekokulu Ara Sinav Çizelgesi

2017-2018 Egitim Öğretim Yili Bahar Dönemi Meslek Yüksekokulu Ara Sinav Çizelgesi

  26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 29.03.2018 30.03.2018
09:00  DYZ106
Diyaliz  Ekipman Kullanımı
   Beden Eğitimi (İlk ve Acil Yardım)   Genel Farmakoloji
(ilk ve Acil Yardım)
 İNG130 İNGİLİZCE II
(ilk ve Acil Yardım)
10:00  EKG Yönetimi (ANESTEZİ)  İAY110  İYD I
(İlk ve Acil Yardım)
   Genel Farmakoloji
(Anestezi 1. Sınıf)
 İNG130 İNGİLİZCE II
(Anestezi 1. Sınıf)
11:00  İAY 104 ASH II
(İlk ve Acil Yardım)
DYZ 108 Hastalıklar Bilgisi
(DİYALİZ)
 DYZ218    EKG Yönetimi
 (DİYALİZ)
 ANS206 Anestezik Farmakoloji
(Anestezi 2. sınıf)
 İNG130 İNGİLİZCE II
(DİYALİZ)
13:00  İLK Yardım (ANESTEZİ-DİYALİZ)  ANS204 Reanimasyon II  İAY114 İYD II
(İlk ve Acil Yardım)
 İAY116
Mesleki Uyg. II
(ilk ve Acil Yardım)
 DYZ202 DİYALİZ II
14:00 AFET Yönetimi (İlk ve Acil Yardım)  EKG Yönetimi (İlk ve Acil Yardım)  ANS104 Enfeksiyon Hastalıkları  DYZ204 Diyaliz Hastalıklarında Ruh sağlığı (DİYALİZ)  ANS 102 Anestezi Uyg I
Anestezi 1. Sınıf)
15:00  ANS 202
Klinik Anestezi II
 DYZ 216 ÜREME SAĞLIĞI
(Diyaliz-Anestezi)
 DYZ102
Beslenme İlkeleri (DİYALİZ)
 İAY108 AHBII
(ilk ve Acil Yardım)
 ANS 208
Sistem Hastalıkları
(Anestezi )
16:00          DYZ104 Nefroloji
17:00