Bankacılık ve Sigortacılık Programı | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Misyonumuz

21.yy.da Küreselleşen ve Rekabet Seviyesi Artan Finansal Piyasalara: Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe uygulamaya yönelik güncel bilgi donanımına sahip, üretken, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, hızlı ve doğru karar alabilen, yeniliklere açık, güçlü teorik alt yapıya sahip, rekabetçi, teknolojide gerçekleşen değişimlere hızla adapte olabilen nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

Misyonumuzu, canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, teknolojik değişimlere ve takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Neler Öğreneceksiniz?

Eğitim süresince, Bankacılığa Giriş, Sigortacılığa Giriş, İktisada Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Makro Ekonomi, Ticari Matematik, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Ticaret Hukuku Bilgisi, Banka ve Sigorta Hukuku, Bankacılık İşlemleri, İstatistik, İşletme Finansmanı, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Kredi Yönetimi, Sigortacılık İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Para Teorisi ve Politikası, Sermaye ve Para Piyasaları, Hasar ve Risk Yönetimi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankalarda Fon Yönetimi, Kaza ve Nakliyat Sigortaları, Reasürans, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Teknolojisi İşlemleri gibi dersleri ve konuları öğreneceksiniz.

Programın Öğrenme Kazanımları

Bankacılık ve sigorta sektörüne bir bütün olarak yaklaşma becerisi kazanabilme, bankacılık ve sigorta sektöründeki karmaşık problemlere etkili çözümler geliştirme becerisini kazanabilme, ekonomi, politika veya hukuk gibi çevresel etkenlerin bankacılık ve sigortacılık sektörüne etkilerini doğru analiz edebilme, bankacılık kanunu, sigorta hukuku, sermaye piyasası kanunu ve mevzuatı hakkında temel bilgi sahibi olma, risk yönetimi hakkında gerekli bilgilere erişme; sigorta branşlarının ana teminatlarını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini tanımlama, BDDK çerçevesinde ticari bankaların ekonomideki oynadıkları roller hakkında bilgi sahibi olma, sigorta işlemlerinin muhasebe kayıtları hakkında yeterli bilgiyi edinme, banka ve sigorta muhasebesi ile genel muhasebe arasındaki ayrımı kavrayabilme, bankacılık ve sigortacılık sektöründe karşılaşılan soru ve sorunların çözülebilmesi için nicel ve nitel yöntemleri kullanabilme, bankacılık ve sigortacılık konularıyla ilgili farklı gruplara hem medya yoluyla hem de sözlü olarak anlaşılabilir bir biçimde aktarım sağlayabilme, ekip halinde çalışmayı benimseme, bankacılık ve sigortacılık sektörü ile ilgili ulusal ve uluslararası platformlarda gelişmeleri takip etme, birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranabilme gibi birçok mesleki kazanım elde edilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Saltuk AĞIRALİOĞLU

Globalleşen dünya ile birlikte birçok meslek ve sektör yok olmaya mahkûm olurken; yine birçok sektör ve meslek de önemini artırmaya devam etmektedir. Önemini artıran sektörlerden biri olan Bankacılık ve Sigortacılık, dünya ekonomisinin önemli finansal aktörlerinden biri olması ve büyük bir istihdam ağı yaratması bakımından gün geçtikçe piyasa içerindeki önemini arttırmaktadır. Hızla büyüyen dünyayı düşündüğümüzde niceliği ve niteliği bakımından hayli öneme sahip olan Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, tercih edilebilecek öncelikli bölümlerin başında bulunmaktadır. Sizler de alacağınız teorik ve uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimlerle Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe aranan ve tercih edilebilecek donanımlı ve nitelikli insan kaynağı olarak yerlerinizi alacaksınız.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber Bankacılık ve Sigortacılık sektörü de kendini revize etmekte ve değiştirmektedir.  Yenilenen ve değişen yapıları ile ekonomide işlevi artan Bankacılık ve Sigortacılık sektörü, hızla büyüyerek yeni iş kolları oluşturmakta ve böylece istihdam oranlarını da artırmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık bölümü olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi farkıyla oluşturduğumuz zengin ve kaliteli ders içerikleri ile geniş çaplı eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Okulumuz ekonomi, finansa, bankacılık, sigortacılık, hazine ve fon yönetimi, risk yönetimine kadar pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarımızın çalışma hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları tüm analitik eğitimi sunmaktayız.

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü tercihi ile verdiğiniz bu doğru karar, sizleri işsizlik gibi pek çok sorunla karşı karşıya gelmekten koruyacak, başarılı bir meslek hayatı geçirmenizi sağlayacaktır. Elbette bu durum sizlerin özel hayatına da yansıyarak mutlu bir yaşama sahip olmanızı da sağlayacaktır. Her bir öğrencimize hayatta başarılar ve mutluluklar dilerim…

Filiz ÇETİNDAŞ          Fakülte Sekteri             filiz.cetindas@hku.edu.tr              0(342) 211 8080 –1537
Ertuğrul BALABAN    Memur                           ertugrul.balaban@hku.edu.tr      0(342) 211 8080– 1537.

1. Sınıf

1. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 101 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Z 3 0 3 6
AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
TÜR 101 Türk Dili I Z 2 0 2 2
İNG 127 Yabancı Dil (İngilizce) I Z 2 0 2 2
BNS 103 Genel İktisat Z 3 0 3 5
BNS 105 Genel Muhasebe I Z 3 0 3 5
BNS 107 Genel İşletme Z 3 0 3 5
Seçimlik Ders 1 S 2 0 2 3
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

1. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 109 Bankalarda Kredi Yönetimi S 2 0 2 3
BNS 111 Finansal Hizmet Pazarlaması S 2 0 2 3

2. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 102 Bankacılık ve Sigorta Pazarlaması Z 3 0 3 3
BNS 104 Hayat Dışı Sigortalar Z 3 0 3 3
BNS 106 İşletme Hukuku Z 3 0 3 3
İNG 130 İngilizce II Z 2 0 2 2
TÜR 102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Z 2 0 2 2
BNS 108 Genel Muhasebe II Z 3 0 3 5
BNS 199 Yaz Stajı Z 0 0 0 5
Seçimlik Ders 2 (Alan) S 2 0 2 3
Seçmelik Ders 3 (Alan Dışı) S 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 22 30

2. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 112 Türk Vergi Sistemi S 2 0 2 3
BNS 002 Bankaların Yönetimi ve Denetimi S 2 0 2 3
BNS 114 İş Sağlığı ve Güvenliği (Alan Dışı) S 2 0 2 2

2. Sınıf

3. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 201 Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi Z 3 0 3 5
BNS 203 Banka ve Sigorta Hukuku Z 3 0 3 5
BNS 205 Finansal Yönetim Z 3 0 3 5
BNS 207 Mali Tablolar Analizi Z 3 0 3 5
Seçimlik Ders 4 (Alan) S 2 0 2 3
Seçimlik Ders 5 (Alan) S 2 0 2 3
Seçimlik Ders 6 (Alan Dışı) S 2 0 2 2
Seçimlik Ders 7 (Alan Dışı) S 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

3. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 209 Banka İşlemleri (Alan) S 2 0 2 3
BNS 211 Uluslararası Bankacılık ve Sigorta (Alan) S 2 0 2 3
BNS 213 E-Ticaret (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 215 Reklamcılığa Giriş (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 217 Halkla İlişkiler (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 219 Sigorta Matematiği (Alan) S 2 0 2 3
BNS 221 Portföy Yönetimi (Alan) S 2 0 2 3
BNS 223 Sosyal Sorumluluk Projeleri (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 225 Araştrıma Yöntem ve Teknikleri (Alan Dışı) S 2 0 2 2

4. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 202 Finansal Matematik Z 3 0 3 5
BNS 204 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Z 4 0 4 5
BNS 206 Menkul Kıymet Yatırımları Z 3 0 3 5
BNS 208 Müşteri İlişkileri Yönetimi Z 3 0 3 5
BNS 210 İthalat ve İhracat İşlemleri Z 3 0 3 5
Seçimlik Ders 8 (Alan) S 2 0 2 3
Seçimlik Ders 9 (Alan Dışı) S 2 0 2 2
Yarıyıl Toplam Kredi 20 30

4. Yarıyıl - Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Dersin Adı T U UK AKTS
BNS 004 Türkiye Ekonomisi (Alan) S 2 0 2 3
BNS 214 Finansal Modelleme (Alan) S 2 0 2 3
BNS 216 Orta Düzey Makroekonomi (Alan) S 2 0 2 3
BNS 218 İlk Yardım (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 220 Sosyoloji (Alan Dışı) S 2 0 2 2
BNS 224 Meslek Etiği ve İletişim (Alan Dışı) s 2 0 2 2
Sosyoloji (Alan Dışı) 2 0 2 2

1. Sınıf

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Türk Devrimi’nin Hazırlık Dönemi ve Milli Mücadele / Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk Devrimini Hazırlayan Nedenlere Genel Bakış / İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi / Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu / Büyük Taarruz / Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele.
Ders Kodu ve Adı: Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Banka ve bankacılığın kavramı ve tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de bankacılığın tarihsel gelişim süreci, banka sistemi ve banka türleri, Finansal Piyasa ve Finansal Sistem, Bankaların Ekonomideki Fonksiyonları, Finansal Piyasalarda Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Bankaların Yapabilecekleri İşlemler, Banka Türleri, Dünya’da ve Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi, Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi, Bankacılıkta Risk, Sigortacılıkta Risk, Sigortacılığın Genel İlkeleri, Sigortacılığın Yapısı, Dünya’da ve
Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi, Günümüzde Türk Sigortacılık Sistemi, Türk Sigortacılık Sisteminin, Türk Finans Sektöründe Yeri
Ders Kodu ve Adı: Genel İşletme
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle işletme kavramı ve tanımı, temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin özellikleri, işletmenin çevresi, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, sınıflaması, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluş çalışmaları, kuruluşu ve büyümesi, işletme kapasitesi, işletmelerde etik ve sosyal sorumluluk işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri ve giderleri, işletme performansı, işletmenin fonksiyonları konuları anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Genel İktisat
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ders kapsamında iktisat kavramı, iktisadi terimler, kıtlık ve tercih, talep, arz ve piyasa dengesi, talep ve arz esnekliği, fayda ve tüketici tercihi, üretimin organizasyonu, üretim ve maliyetler, tam rekabet piyasası ve ilişkili konular, monopol, monopolcü rekabet ve oligopol piyasalarından meydana gelen eksik rekabet piyasaları, üretim faktörü piyasaları gibi temel konular anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Genel İngilizce I
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Genel İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kodu ve Adı: Türk Dili I
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dil Türleri / Türk Dilinin Tarihçesi / Düşünce Yazıları İnceleme Planı / Yazım Kuralları – Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri / Plan – Paragraf Kurma – Özet Çıkarma / Dil Yanlışlıkları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar – Dilekçe – Özgeçmiş – İş Mektupları
Ders Kodu ve Adı: Temel Bankacılık İşlemleri
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bankaların ekonomik işlevleri, bankacılık faaliyetlerinin temel özellikleri, bireysel bankacılık işlemleri, yatırım yönetimi hizmetleri, kurumsal bankacılık işlemleri ve yatırım, hazine ve uluslararası bankacılık, bankacılıkta borçlanma ve finansman, mevduatlar, mevduatlarda hukuki esaslar, mevduat hesaplarının açılması ve kapanması, çek ve senet işlemleri, elektronik bankacılık ve işlemleri, yabancı para işlemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: Türk Dili II
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Mektup türleri, özellikleri ve kuralları / Örnekler / Makale türünün özellikleri, kuralları ve örnekleri / Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları ve örnekler / Bibliyografyadan yararlanma / Biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? / Gezi yazısında nelere dikkat edilir? / Anıların edebiyattaki yeri ve yazma kuralları / Deneme ve Diğer türlerden farkı / Kitap ve dergi incelemesi / Konferans / Açık Oturum / Panel / Panele hazırlık, uygulama ve sonuç / Sempozyum / Münazara: Kuralları ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: Genel İngilizce II
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu ders Genel İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milliye’nin Kabulü / İstanbul’un işgali / T.B.M.M. açılışı / Sevr Barış Antlaşması / İstiklal Mahkemeleri / 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi / Doğu Cephesi Harekatı / I. İnönü Zaferi / İlk Anayasanın Kabulü / II. İnönü Zaferi / Kütahya-Eskişehir Savaşı / Sakarya Meydan Muharebesi / Ankara Antlaşması / Büyük Taarruz / Saltanatın Kaldırılması / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması / Cumhuriyetin İlanı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar / Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler / Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası / 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası / Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı: Genel Muhasebe
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Muhasebenin tanımı, temel muhasebe kavramları, muhasebe süreci, hesapların işleyişi, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, hazır değerlerin, menkul kıymetlerin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır. İşletmelerde yapılmakta olan dönem içi muhasebe işlemlerinin neler olduğu hakkında örnekler yardımıyla bilgi vermektir. Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Aralıklı Envanter Yöntemi)/ Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Devamlı Envanter Yöntemi)/ Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar / Duran Varlıklarda Amortisman/ Mali Borçlar/ Ticari BorçlarDiğer Yabancı Kaynaklar/ Öz Kaynaklar / Gelir Hesapları/ Gider Hesapları/ Maliyet Hesapları/ Envanter İşlemleri.
Ders Kodu ve Adı: İşletme Finansmanı
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Kurumsal işletmelerde finans departmanlarının işlevleri, örgütlenmesi, fonksiyonları, finansal stratejilerin belirlenmesi, finansal yönetimin amacı ve tanımı, kısa ve uzun vadeli finansal planlamaların yapılması, oran analizi ve bilanço tahlil yeteneği, finansal analiz ve planlama, bütçeleme yapma yeteneği, kat planlaması ve kontrol, çalışma sermayesi yönetimi, borçlanma politikası ve kısa, orta ve uzun vadeli finansman, hedging stratejilerinin oluşturulması, alacak ve stok yönetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Banka ve Sigorta Pazarlaması
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Derste pazarlama kavramı ve tanımı, bankacılıkta pazarlama, sigortacılıkta pazarlama, tüketici pazarları ve tatmini, mikro ve makro çevre, stratejik planlama, hedef pazar ve belirleme ve bölümlendirme, pazar bölümlendirme stratejileri, müşteri odaklı pazarlama, hizmet kalitesini etkileyen faktörler, banka ve sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, hizmetlerinin dağıtımı, tutundurma (reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonu, internette satış) hedef pazar, konumlandırma konuları aktarılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Finansal Okuryazarlık
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Gelirin nasıl elde edileceği, ne şekilde kullanılacağı, nasıl tasarruf yapılacağı, tasarrufların nasıl değerlendirileceği, hangi şartlarda borçlanılması gerektiği gibi temel finansal davranışlar ders içeriğini oluşturmaktadır.

2. Sınıf

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: Kredilendirme
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Kredi hizmetleri, kredi işlemleri, kurumsal krediler, bireysel krediler, kredilerde güvence, bankalarda istihbarat ve kredi taleplerin değerlendirmesi, sorunlu krediler, bankacılık krizleri, bankalarda kredi politikası, ticari bankaların fon kullanımları, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, kredi riski modelleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Finansal Yatırım
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Hisse senetleri işlemleri, tahvil işlemleri, vadeli işlem piyasaları, türev piyasalar, opsiyon piyasası, opsiyon piyasası işlemleri, Futures, Swap, Forward, Hisse senetlerine yatırım, tahvile yatırım, repoya yatırım, IMKP UP piyasalarına yatırım konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Bireysel Emeklilik Sistemi
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bireysel emeklilik sisteminin temel kavramları, bireysel emeklilik şirketlerinin kuruluş çalışmaları, bireysel emeklilik sistemine katılanların hakları ve yükümlülükleri, bireysel emeklilik sisteminin önemi, bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu, hayat sigortaları ve özel emeklilik fonları, Türkiye’de bireysel emeklilik yapısı ve tarihsel gelişimi, bireysel emeklilik sözleşmeleri ve düzenlemeleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Girişimcilik
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Girişimcilik kavramı ve önemi, girişimciliğin tarihsel gelişimi, bir girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimcilik tutkusu ve kültürü, hayalgücü yönetimi, girişimcilikte iş kurma yolları, iş fikrinin geliştirilmesi, yeni gelişen girişimcilik alanları anlatılacak bir işyeri kurulurken gerekli olan işlemler ve işyerinin yönetiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu ve Adı: E Bankacılık
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri, elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve iş modelleri, internette güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu, elektro bankacılık hizmetleri, elektronik bankacılıkta güvenlik, elektronik bankacılığın teknolojik alt yapısı.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: Finansal Tablolar Analizi
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Finansal Tablolar Analizi dersi, Türkiye’de ve dünyada kullanılan finansal tabloları tanıması, finansal tabloların okunması, ve analiz teknikleri ile finansal tablolardan anlamlı bilgiler çıkararak finansal stratejiler belirlenmesi, Borsa İstanbul’a kote işletmelerin finansal tabloları üzerinden örnek uygulamalar yapılması ve analiz sonuçlarının detaylı bir biçimde yorumlanmasını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: Ticaret Hukuku
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ticari iş / Ticari İşletme ve Çeşitleri / Ticari Yargı / Ticari Hüküm / Tacir ve Tacir Yardımcıları / Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Haksiz Rekabet / Ticari Defterler /Rekabet Hukuku / Şirketler Hakkında Genel Hükümler / Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket / Kıymetli Evrak Hukuku Hakkında Genel Hükümler / Poliçe, Bono ve Çek.
Ders Kodu ve Adı: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Müşteri İlişkilerini Geliştirme: Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri / Müşteri İlişkilerinin Yeni Boyutları: Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi / Müşteri İçin Değer Yaratma / Müşterilerle İletişim: İletişim Modeli ve Öğeleri / Müşterilerle İletişim Biçimleri / Müşteri Hizmeti: Müşteri Hizmet Kalitesi ve Sistemi / Müşteriyi Kazanma ve Tutma / Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi: Fokus Grup Görüşmeleri / Danışma Panelleri / Kritik Olay Tekniği / Müşteri İlişkileri Anketi / Kıyaslama / Örgütsel Kültür ve Değişim: Müşteri Odaklı Kültürün Yaratılması / Kültür Değişimindeki Engeller / Müşteri Odaklı Değişim Yönetimi
Ders Kodu ve Adı: Bankasürans
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Sigortanın tanımı, genel özellikleri, sigorta pazarlaması, sigorta satışta dağıtım kanalları, bankasürans kavramı ve tanımı, özellikleri, gelişimi, sigorta şirketi-banka ilişkisi, bankaların sigorta gelirlerini değerlendirme yöntemleri, bankasüransların branşlara göre ayrımı ve işleyişi, bankasürans ürünleri, bankasüransın avantaj ve dezavantajları, Dünya Sigorta Piyasasında Bankasürans, Türkiye Sigorta Piyasasında Bankasürans, Türkiye Finans Piyasasında sigorta şirketleri ve bankaların karşılaştırılması; Bankasürans dersi kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Para ve Banka
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Paranın Tanımı, Fonksiyonları, Fiyatı Ve Para Standartları / Klasik Para Teorisi / Ortodoks Keynesgil Yaklaşımda Para / Para Politikasının Göstergeleri, Araçları, Gecikmeleri ve Kural- İrade Tartışması / Keynesgillere Karşı Monetaristler / Keynesgil-Monetarist Tartışmasının IS- LM ile Açıklanması / Aktarım Mekanizmaları / Rasyonel Bekleyişler, Yeni Klasik-Yeni Keynesgil ve Reel Konjonktür Teorileri / Finansmanın Anlamı, İktisadi Temelleri ve Kurumsallaşması / Finansal Kurumlar ve Aracılar / Finansal Piyasaların Sınıflandırılması / Temel Finansman Kaynakları ve Finansal Araçlar / Finansmanda Temel Kavram ve Sorunlar / Finansal Kurum ve Piyasaların Düzenlenmesi / Finansal Piyasaların Etkinliği / Bankacılık Endüstrisinin Yapısı ve Performansı / Faiz Oranlarının Ölçülmesi, Faiz Oranlarının Belirlenmesi ve Yapısı / Uluslararası Para Sistemi ve Küresel Finans Piyasaları / Döviz Piyasaları ve Döviz Kuru Teorileri / Türev Piyasalar / Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları / Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları / Uluslararası Finansal Teknikler ve Dış Ticaretin Finansmanı.
Ders Kodu ve Adı: Uluslararası Bankacılık
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Uluslararası Bankacılık dersi kapsamında genel olarak finansal piyasalar ve bankalar, temel kavramlar, küreselleşmenin bankalar üzerindeki etkileri, bankaların dışa açılma yöntemleri, bankaların dışa açılmasını sınırlandıran faktörler, uluslararası bankacılığa neden olan faktörler, bankaların uluslararası piyasalara girme metodları, uluslararası bankacılık işlemleri anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Finansal Matematik
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Finansal Matematik dersi kapsamında; logaritma, diziler, seriler, basit ve bileşik faiz, devre sonu ödemeli taksit (anakütle), tutarı geometrik dizi şeklinde değişen taksitler ve tutarın hesaplanması, tutarı aritmetik dizi şeklinde değişen taksitler ve tutarın hesaplanması, borç amortismanı, taksitlerle ödenmesi, analitik ve geometrik dizi şeklinde artan amortisman payları ile ödeme, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, karlılık oranı ve geri ödeme süresi yöntemi, iç verim oranı ve net bugünkü değer yönetimi, yatırım harcamaları ve nakit girişleri işlenecektir.
Eğitim Süresi Nedir?

2 yıl.

Mezuniyet Derecesi Nedir?

Önlisans.

Puan Türü Ne Olmalıdır?

TYT.

Eğitim Dili Nedir?

Türkçe.

Neden Hasan Kalyoncu Bankacılık ve Sigortacılık Programı?

Bankacılık ve sigortacılık sektörleri ülkemizde hızla gelişen ve buna paralel bir şekilde sürekli olarak istihdam alanı oluşturan, finansal piyasalarda önemli bir yere sahip sektörlerin başında gelmektedir. Yüz yüze bankacılığın dışında telefon bankacılığının da gelişme göstermesi ve bu gelişmenin gelecek yıllarda da devam edecek olmasının beklenmesi istihdamın diğer bir boyutunu gösterir niteliktedir. Türkiye’de 48 banka, yurtiçi yurtdışı 11 bine yakın şubesiyle faaliyet göstermektedir. Sigortacılık sektöründe ise; 2006’da 55 olan şirket sayısı 2020’de 62’ye çıkmıştır. Finansal sistemdeki büyüme, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin de gelişmesine neden olmakta, bu da bu sektörlerde istihdam edilen/edilebilecek personel sayısında artışa yol açmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerde de kalifiye eleman ve uzmanlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Mezun Olunca Hangi İşleri Yapabilirsiniz?

Bu bölümün amacı finans, bankacılık ve sigotacılık alanlarında özellikle son yıllarda yoğun olan personel ihtiyacının karşılanmasıdır. Mezunlarımız Bankacı/Sigortacı unvanı ile;

Özel Sektör ve Kamu Bankalarında

 • Satış – pazarlama danışmanı,
 • Müşteri temsilcisi,
 • Çağrı merkezi personeli,
 • Gişe memuru-Gişe sorumlusu

Sigorta şirketlerinde

 • Satış sorumlusu,
 • Birikim ve güvence uzmanı,
 • Acente sorumlusu,
 • Sigorta danışmanı

Finans şirketlerinde

 • Finans danışmanı,
 • Kredi danışmanı
 • Müşteri danışmanı pozisyonlarında çalışma imkanı bulur.

Bölüm öğrencileri henüz öğrenciyken bile bankaların zorunlu staj programlarını takip ederek bankalarda işe başlayabilirler. Mezun olduktan sonra KPSS sınavı girip Kamu Bankalarına başvurabilir ve bu bankalarda çalışabilirler.. Mezunlar özel bankalarıın düzenlediği sınavlara girip iş yaşamlarına burada da başlayabilirler.

Bölüm mezunları edindikleri temel muhasebe bilgisi ile muhasebe şirketleri ya da özel şirketlerin muhasebe, finans ve bütçe depatmanlarında finans uzmanı, muhasebe uzmanı, mali raporlama ve bütçe uzmanı pozisyonunda iş bulma imkanına kavuşur.

Bölüm mezunları mezun olduktan sonra, SPK Düzey 1 Lisansını ve ilgili ek dersleri geçtikten sonra “Aracı Kurum İrtibat Sorumlusu”, “Aracı Kurum Şube Müdürü”, “Takas Operasyon Sorumlusu”; “Türev Araçları Müşteri Temsilcisi”, SPK Konut Değerleme Lisansını aldıktan sonra ise “Gayrimenkul Değerleme Uzmanı” olarak iş bulabilme imkanları vardır.

Bölüm mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ya da  diğer üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

Dikey Geçiş Sınavı Sonucunuza göre;
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık,  Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finansal Ekonometri, İktisat, İşletme,  İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans,  Uluslararası Ticaret ve Finansman,  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans alanlarından birinde kariyer yolculuğunuza devam edebilirsiniz.