Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksek Okulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
DİYALİZ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIIZ   /Dosyalar/files/Diyaliz%20Ders%20%c4%b0%c3%a7eri%c4%9fi%2029_09_2016.docx

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU DİYALİZ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
 
1.   YARIYIL
 
ANATOMİ (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi. Lokomotor Sistem Anatomisi. Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi. Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar.Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması .Merkezi Sinir Sistemi.Periferik Sinir Sistemi.Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları
 
FİZYOLOJİ (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Fizyolojiye Giriş: Genel Fizyoloji. Hücre Fizyolojisi. Sinir ve Kas Fizyolojisi. Kan Fizyolojisi. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi. Solunum Sistemi Fizyolojisi. Boşaltım Sistemi Fizyolojisi. Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi.  Sinir Sistemi Fizyolojisi. Endokrin Sistem Fizyolojisi. Üreme Sistemi Fizyolojisi
 
TÜRK DİLİ-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
1. Dilin tanımı ve fonksiyonu örneklerle kavrayacak bu konuda fikir yürütecek.
2. Dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi anlaşılacak. Dilin önemini
vurgulayan yazıları araştırır.
3. Dili doğru kullanma, zengin bir kelime hazinesine sahip olmanın
yararlarını kavrar.
4. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini belirler.
5. Türkçenin tarihi devrelerini tartışır.
6. Türkçenin yeryüzüne dağılışını gözlemler.
7. Türkçeyi doğru konuşmak ve doğru yazmak için çaba gösterir.
8. Türkçenin yozlaşması hakkında görüş bildirir.
9. Türkçenin ses, biçim, cümle ve anlam bilgisi hakkında bilgi sahibi olur.
10. Türkçede yapılan dil yanlışlarının sebepleri hakkında görüş bildirir.
11. “Dil yanlışları nasıl azaltılabilir?” bu konuda tartışma yapar.
12. “Dil kirlenmesi veya dil bozulması hakkında sorgulama yapar.
13. Türkçenin başka dillere etkisini araştırır.
14. Yabancı dillerin Türkçeye etki hakkında fikir yürütür.
15. Dilekçe, tutanak, rapor vb. şeylerin yazımı.
 
YABANCI DİL-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; thealphabet, Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Countriesandnationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Havegot Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Havegot Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negativesandquestions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active Grammar-Unit 40: CountableandUncountableNouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Presentsimple (3): positiveandnegative(he/she/it), thingsyoulikeanddon’tlike; verbing: Present Simple (4): questionsandshortanswers (he/she/it), foodanddrink
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAPLARI TARİHİ-I  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
1. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi
2. Zaferin Kazanılması ve Mudanya Mütarekesi
3. Saltanatın Kaldırılması ve İstanbul İle İlişkiler
4. Lozan Barış Antlaşması
5. Cumhuriyet’in İlanı
6. Halifeliğin Kaldırılışı, 1924 Anayasası
7. Atatürk İnkılâplarının Hayata Geçişi
8. Ara sınav
9. Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar
10. Toplumsal, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılâplar
11. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
12. 1929 Ekonomik Buhranı ve Cumhuriyetin Kalkınma Politikaları
13. Atatürk’ün Dış Politikası
14. Atatürk Sonrası Türkiye, II. Dünya Savaşı ve Çok Partili Hayata Geçiş
15. Türkiye’nin Stratejik Konuları, Musul Sorunu, Hatay’ın Anavatana Katılması.
16. Türkiye’nin Stratejik Konuları, Boğazlar Meselesi, Kıbrıs
 
 
 
 
HASTA BAKIM İLKELERİ (4+8) (8 Kredi) (16 AKTS)
Hasta Bakımında Temel Kavramlar, Sağlık ve Hastalık Kavramları, Güvenlik Tedbirleri(Güvenli Hastane Ortamı),Formları Doldurma, Vital Bulguları Alma ve Takibi, İlaç Uygulamaları ve Uygulanacak İlaçları Hazırlama, Venöz, Arterial, Kapiller Kan Alma, Sıvı-Elektrolit Dengesi, Asit-Baz Dengesi, Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu, Sıvılar ve İntravenöz Sıvı İnfüzyonu, Aspirasyon- Nazogastrik Sonda Uygulaması, Hastaya Oksijen Tedavisi Uygulama, Vücut Mekaniği ve Hastanın Hareket Ettirilmesi.
 
TIBBİ TERMİNOLOJİ - SEÇMELİ DERS- I (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Tıbbi terimlere giriş, Kısaltmalar, Ön ekler, Son ekler, Hareket Sistemine ilişkin terimler. Solunum sistemine ilişkin terimler. Dolaşım sistemine ilişkin terimler. Hematolojik terimler. Sindirim sistemine ilişkin terimler. Ürogenital sisteme ilişkin terimler. Sinir sistemine ilişkin terimler. Endokrin sisteme ilişkin terimler. Enfeksiyon hastalıkları ve Bağışıklık sistemine ilişkin terimler. Göz, KBB sistemine ilişkin terimler.
 
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI(1+0) (1 Kredi) (2AKTS)
Asepsi ve Antisepsi Kavramları, ve dezenfeksiyon kavramları, Sterilizasyon Yöntemleri, Dezenfeksiyon Yöntemleri, Dezenfektanların Mikroorganizma Üzerine Etkinliğinin Önemi, Antiseptik ve Dezenfektan Maddelere Karşı Direnç Sorunu, Steril Çalışma Koşulları,Diyaliz Makinesi Dezenfeksiyon Sistemleri, Diyaliz Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulamaları,Tıbbi Cihaz ve Aletlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu
 
2.   YARIYIL
TÜRK DİLİ-II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
İmla, Noktalama ve Kompozisyon (Noktalama İşaretleri, Diğer İşaretler), İmla, Yazım Kuralları (Büyük Harflerin İmlası, Sayıların Yazılışı, Kısaltmaların İmlası, Alıntı Kelimelerin Yazılışı), Kompozisyon (Kompozisyonun Amacı, Kompozisyon Yazmada Yöntem), Kompozisyonda Plan, Giriş, Gelişme, Sonuç, Anlatım Özellikleri, Anlatımda Duruluk, Anlatımda Sadelik, Anlatımda Açıklık İçtenlik, Anlatım Bozuklukları (Eş Anlamlı Kelimelerin Cümle İçinde Kullanılışı), Deyimlerin Yanlış Kullanılışı, Anlatım Biçimleri (Açıklama, Hikaye, Özlü Anlatım, Tasvir, Hiciv, Portre, Kanıtlama, Konuşma, Manzum Anlatım Çeşitleri), Sözlü Anlatım Çeşitleri (Günlük Ve Hazırlıksız Konuşma, Hazırlıklı Konuşma, Açıkoturum, Münazara, Panel), Yazılı Anlatım Türleri (Mektup, Telgraf, Tebrik, Davetiye, Edebi Mektup), İş Mektupları, Resmi Mektup, Dilekçe, Rapor, Tutanak, Karar, İlan, Reklam, Sohbet, Eleştiri, Anı, Gezi Yazısı, Röportaj, Anket, Otobiyografi, Biyografi, Roman, Hikaye, Masal, Fabl, Tiyatro, Trajedi, Dram, Senaryo).
 
YABANCI DİL-II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Okuma parçaları ve alıştırmalar, Dinleme parçaları ve alıştırmalar, Çeviri çalışmaları, Belirli bir konuda yazı kaleme alma, Belirli bir konu üzerinde münazara yapma.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAPLARI TARİHİ-II  (2+0) (2 Kredi) ( 2AKTS)
İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti. Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
 
BESLENME İLKELERİ (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Beslenme ve Diyet Modelleri, Sağlıklı Beslenme (Besin Öğeleri, Karbonhidratlar, Proteinler, Yağlar, Vitaminler, Su ve İçecekler), Özel Durumlarda Beslenme(Yaş Grupları, Gebelik ve Zayıflık ve Şişmanlık), Yetersiz ve Dengesiz Beslenme Sorunları, Kardiyovasküler Sistem Hastalarında, Sindirim Sistemi Hastalıklarında, Nefroloji Hastalarında Beslenme (Hemodiyaliz Hastasında Diyet; Protein Alımı, Tuz, Fosfor, Potasyum vs, Diyaliz Esnasında Diyet),Kanserde Beslenme ve Klinik Nütrisyon Yöntemleri, Toplumda Beslenme Sorunları Çözüm Yolları ve Öneriler, Diyabette Beslenme, Enteral ve Parenteral Beslenme.
 
 
 
 
 
 
 
 
NEFROLOJİ (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
Sağlıklı Vücutta Böbreğin Rolü,Yetişkin ve Çocukta Nefroloji Semptomları (Oligüri, Poliüri, Nüktüri, Dizüri, Hematüri, Proteinüri, Pyürive Ödem), Nefrolojik Sendrom, Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği,Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) Konservatif Tedavi, KBY’de Anemi, KBY’de Kalciyum, Fosfor ve Kemik Metabolizması,Nefrotik Sendrom, İyon Metabolizması Bozuklukları,İnterstisyal Nefrit, Hipertansiyon, Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutuluşu, Renalreplasman Tedavileri, Viral Hepatitler ve Aşılanma, Böbrek Transplantasyonu.
 
DİYALİZ EKİPMANLARI KULLANIMI (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
Hemodiyaliz Aygıtı; Diyalizer, Su Arıtma Sistemi ve Önemi, Diyaliz Solüsyonu, Diyaliz Makinası, Hasta Özelliklerine ve Uygulanacak Tedavi Yöntemlerine Göre Makinelerin Seçimi, Periton Diyalizi Gereçleri; Diyalizer, Transfer Set, Konnektör, Katater, Kateter Yerleştirme Sorunları, Na Ve Uf Profilleri, Diyaliz Setleme, Membran Yerleşimi ve Bağlantıları.
 
HASTALIKLAR BİLGİSİ (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
Hastalıklardan Korunma, Solunum Sistemi Belirti ve Bulguları, Solunum Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı. Sinir Sistemi Belirti ve Bulguları, Sinir Sistemi Hastalıkları İle Tedavi ve Bakımı. Dolaşım Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Kan Sistemi Hastalıkları(Kanamaya Eğilim ve Antikoagülasyon) Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Üriner Sistemi Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Endokrin Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu ve Tedavileri. Diğer Sistem Hastalıkları Belirti, Bulgu, Tedavi ve Bakımları, Şok, Şokta Hasta Bakımı.
 
İLK YARDIM- SEÇMELİ DERS- II (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)                                                      
İlk Yardımın Temel Uygulamaları, Birinci ve İkinci Değerlendirme, Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği, Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam Desteği, Solunum Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım, Dış ve İç Kanamalar, Yara ve Yara Çeşitleri, Bölgesel Yaralanmalarda, Baş ve Omurga Kırıklarında İlk Yardım, Üst Ekstremite Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarında İlk Yardım, Kalça ve Alt Ekstremite Kırık, Çıkık ve Burkulmalarında İlk Yardım, Acil Bakım Gerektiren Hastalıklarda İlk Yardım, Zehirlenmeler, Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar, Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım, Acil Taşıma Teknikleri, Kısa Mesafede Hızlı Taşıma Teknikleri, Sedye Oluşturarak Hasta veya Yaralıları Taşıma.
 
3.   YARIYIL
 
ENFEKSİYON HASTALIKLARI (4+0) (4 Kredi) (6 AKTS)
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hatalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal- Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, Hastane Enfeksiyonları Korunma Komitesi, KBY dezenfeksiyon.
 
GENEL FARMAKOLOJİ  (4+0) (4 Kredi) (4 AKTS)
1. Farmakolojiye Giriş.
2. İlaçların Farmasötik şekilleri.
3. İlaç Uygulama Yolları.
4. İlaçların Absorbsiyonu.
5. İlaçların Dağılımı.
6. İlaçların Biyotransformasyonu.
7. İlaçların Atılımı.
8. Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi.
9. İlaçların Etki Mekanizmaları.
10.İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler.
11.Farmakogenetik, Farmakovijilans.
12.İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik ve Farmakodinamik
Etkileşimler.
13.İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel
Kavramları.
14.İlaç Alerjisi.
 
 
 
 
DİYALİZ  I (4+8) (8 Kredi) (16 AKTS)
Renal Replasman Tedavilerine Genel Bakış ve Karşılaştırılması Diyaliz Endikasyonları. Diyalizde Akut ve Kronik Komlikasyonlar, Periton Diyalizi Fizyolojisi. Akut Periton Diyalizi ve Kronik Periton Diyalizi Şekilleri (CAPD-CCPD-NIPD). Hemodiyalizde Genel Prensipler; Difüzyon, Ultrafiltrasyon. Periton Diyalizi Yeterliliği; Solut-Su Klirensi. Peritonitler ve Peritonit Dışı Komplikasyonlar. Kronik Periton Diyalizinde Hasta İzlemi. Akut Hemodiyaliz. Vasküler Giriş Yolu; Geçici-Kalıcı Kateter, Fistül, Greft. Kronik Hemodiyaliz Hastasında Laboratuvar Bulguları. Hemodiyalizde Antikuagülasyon. Diyaliz Hastasında Hipertansiyon ve Tedavisi. Diyaliz Hastasında Renalosteodistrofive Tedavi, Diyaliz Hastasında Enfeksiyonlar, Diabetüs Mellitüs, Diyalizde Hasta Takibi.
MESLEK ETİĞİ ve İLETİŞİM –ALAN SEÇMELİ DERS- V (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Etik ve Ahlak Kavramlarını İncelemek, Etik Sistemlerini İncelemek, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörleri İncelemek, Meslek Etiğini İncelemek, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçlarını İncelemek, Sosyal Sorumluluk Kavramını İncelemek, Sözlü İletişim Kurmak, Yazılı İletişim Kurmak, Sözsüz İletişim Kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim Kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim Kurmak, Örgüt Dışı İletişim Kurmak.
 
 
4.   YARIYIL
 
DİYALİZ II (4+16) (12 Kredi) (20 AKTS)
KBY’de Diyaliz, Zehirlenmelerde Diyaliz, Yavaş ve Sürekli Hemodiyaliz, Hemofiltrasyon, Diyaliz Hastasında Anemi ve Tedavisi, Diyaliz Hastasında Gebelik ve Genital Sorunlar, Hasta ve Ailesinin Eğitimi, Uygulamalar.
 
DİYALİZ HASTALARI RUH SAĞLIĞI VE SORUNLARI(2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Psikiyatride Temel İlke ve Kavramlar, Davranış, Tutum ve Kişilik Gelişimi, Anksiyete, Stres ve Benliğin Savunma Düzenekleri, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları ve Somatoform Bozuklukları, Diyaliz Hastalıklarında Görülen Ruhsal Sorunlar, Diyaliz Hastalıkları Aile ve Sosyal Çevre İlişkileri, Organ Bağışı ve Psikososyal Yaklaşımlar,  Diyaliz Hastası Beden İmgesi-Uyum.
 
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ–SERBEST SEÇMELİ DERS-III (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Klavyeyi Kullanabilme, Windows İşletim Sistemi, İşletim Sistemini Tanıma, Programları Kullanabilme, Kayıt Bulabilme, Programları Çalıştırabilme, Denetim Masasının İşlevini Kavrayabilme, Wordpad’de Yazı Yazabilme, Sürücüleri Tanıma, Yazıcı Ekleyebilme, Film İzleyebilme, Disketle İlgili İşlevleri Kavrayabilme
ÜREME SAĞLIĞI –ALAN SEÇMELİ DERS- VI (2+0) (2 Kredi) (4 AKTS)
Kadın Sağlığına Ait Ölçütler, Üreme Sağlığı, Dünyada Üreme Sağlığı,Üreme Sağlığında Önemli Dönemler, Aile Planlaması, Güvenli Annelik, Doğum Öncesi, Doğum Sonrası Bakım,Aşırı Doğurganlığın Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri,Erkek Sağlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Enfeksiyonlar,Kadına Yönelik Şiddet, Adölesan Gebelikler.
 
İŞARET DİLİ- SERBEST SEÇMELİ DERS- VI (2+0) (2 Kredi) (2 AKTS)
Türk İşaret Dili’nin (TİD) Tanımı. El ve Parmak Şekilleri, Ellerin Vücuda Göre Konumu, Mimiklerin Fonksiyonu. Tek ve Çift El Kullanımı, İşaretlerin Türkçeyle İlişkisi. İşaretleri Anlamlandırma, Özgün Anlatım Biçimi. El-Beden Uyumu, Yüz İfadesi-Mesaj Uyumu. İşaret Diliyle Sözlü Dili Beraber Kullanma, Dudak Hareketlerini Abartmama. Selamlaşma, Hal-Hatır Sorma. TİD Kullanarak İşitme Engelli Bireyle İletişim Kurma. Duygu ve Düşünceleri Aktarma. Karşı Tarafı Anlama.