HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksek Okulu

TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU  MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN  DİKKATİNE;

TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;


Yayın Tarihi: 26.01.2017


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş
TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU
 
MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN
 
DİKKATİNE;
 
 
 
 
 
2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonu itibariyle mezun olmalarına tek dersi kalan öğrenciler için tek ders
 
sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavıyla ilgili bilgiler ve şartlar aşağıdadır.
 
 
 
1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir
 
dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.
 
1. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen güz dönemi bütünleme sınavlarından sonra ve yaz
 
okulu sonrasında olmak üzere bir akademik yılda 2 kez yapılır.
 
1. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının
 
açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul
 
Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm
 
veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun
 
onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 
1. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.
 
1. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır. Harf notunun
 
belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın
 
not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
 
1. Tek ders sınavı ücreti 500,00.-(Beşyüz)TL’dir.
 
                                    SON BAŞVURU                    : 01.02.2017 Saat:16:00
 
                                   SINAV TARİHLERİ                 :30.01.2017- 03.02.2017