Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksek Okulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Duyurular
16.01.2019
..........................................................
2018-2019 Güz Dönemi Büt Sınav Takvimi
16.01.2019
..........................................................
2018-2019 Güz Dönemi Tekders Sınavı Hakkında
24.12.2018
..........................................................
2018-2019 Güz Dönemi Myo Sağlık Bölümleri Final Programı
05.11.2018
..........................................................
2018-2019 Güz Dönemi Myo Sağlık Bölümleri Vize Programı
18.09.2018
..........................................................
Haftalık Ders Programları
18.07.2018
..........................................................
2017-2018 Yaz Dönemi Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
27.06.2018
..........................................................
Tek Ders Sınavı Hakkında Duyuru Mezuniyete Aday Öğrencilerimizin Dikkatine;
06.05.2018
..........................................................
2017-2018 Bahar Dönemi Myo Sağlık Bölümleri Bütünleme Sınav Takvimi
24.04.2018
..........................................................
2017-2018 Bahar Dönemi Myo Paramedik Bölümü 2. Vize Sınavları
19.03.2018
..........................................................
2017-2018 Egitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Meslek Yüksekokulu Ara Sınav Çizelgesi
01.02.2018
..........................................................
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı (2017-2018)
17.01.2018
..........................................................
Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı
26.12.2017
..........................................................
Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Güz Dönemi Final Programı
05.11.2017
..........................................................
İlk Ve Acil Yardım Öğrencilerinin Dikkatine
05.11.2017
..........................................................
2017-2018 Egitim Öğretim Yılıgüz Dönemi Meslek Yüksekokuluara Sınav Çizelgesi
1 2 3 4
TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

2017-01-26 26 Ocak 2017
TEK DERS SINAVI HAKKINDA DUYURU
 
MEZUNİYETE ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN
 
DİKKATİNE;
 
 
 
 
 
2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonu itibariyle mezun olmalarına tek dersi kalan öğrenciler için tek ders
 
sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavıyla ilgili bilgiler ve şartlar aşağıdadır.
 
 
 
1. Ders planındaki tüm dersleri almış ve devamsızlıktan kalmadığı takdirde mezun olmasına engel olan bir
 
dersten notuna bakılmaksızın tek sınav hakkı verilir.
 
1. Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen güz dönemi bütünleme sınavlarından sonra ve yaz
 
okulu sonrasında olmak üzere bir akademik yılda 2 kez yapılır.
 
1. Tek ders sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının
 
açıklanmasını izleyen iki iş günü içinde, dersin verildiği Fakülte/Yüksekokul
 
Dekanlığına/Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm
 
veya program başkanı, tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun
 
onayına sunar, sınava girebilecek öğrenciler ve sınav günleri ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 
1. Öğrencinin her dönem açılan tek ders sınavına girme hakkı vardır.
 
1. Tek ders sınavında, değerlendirme sadece girilen tek ders sınavı üzerinden yapılır. Harf notunun
 
belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmadan, tek ders sınavı yapılan derse ait bir önceki sınavın
 
not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
 
1. Tek ders sınavı ücreti 500,00.-(Beşyüz)TL’dir.
 
                                    SON BAŞVURU                    : 01.02.2017 Saat:16:00
 
                                   SINAV TARİHLERİ                 :30.01.2017- 03.02.2017