Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksek Okulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
TANITIM METNİ
MESLEK YÜKSEKOKULU 
 
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI  
 
BÖLÜM TANITIMI
 
İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi 
 
şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, 
 
her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da 
 
yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen 
 
nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. 
 
İlk ve Acil Yardım Programı’nın misyonu; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki 
 
hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, gerektiğinde bu hasta ve 
 
yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen nitelikli 
 
İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) yetiştirmektir.
 
Her öğrencinin dönem başına derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin 
 
en az %70 ‘ine, uygulamaların en az %80’ ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrencilere her ders için en 
 
az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Programı 
 
başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden 120 AKTS karşılığı başarılı olmak, 
 
4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. Sınıfın sonunda 30 işgünlük stajini 
 
başarıyla tamamlamak gerekir. Bu staj 112 Ambulansları ve hastane acil ve okul tarafından belirlenen 
 
servislerinde yapılmaktadır.
 
KARİYER OLANAKLARI
 
Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve 112 il ambulans servisleri ve özel 
 
ambulans hizmetlerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler. Günümüzde sağlık sektörünün öneminin 
 
artmasına paralel olarak hastane ve ambulans servisi istasyonlarının sayısı da artmaktadır. Kamu da 
 
özellikle 112 merkez ve istasyonlarında birincil iş gücünü oluştururlar. Son yıllarda özel sağlık sektörü de 
 
paramediklerin iş kalite ve verimliliğinin farkına vararak acil sağlık hizmetlerinde ve ambulanslarda sağlık 
 
personeli olarak istihdam etmektedirler.
 
2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI
 
İlk ve Acil Yardım Programı’nın eğitim süresi 2 yıldır. YGS- 2 puan türünden tam burslu, %50 burslu ve % 
 
25 burslu olarak alım yapılmaktadır. Taban puanları önceki yıllarda sağlık meslek liselerinden dikey geçiş 
 
ile alım yapılmasından kaynaklı bulunmamaktadır.
 
Kontenjan: 70
 
Tam burslu : 7 
 
% 50 burslu : 4
 
% 25 burslu : 5
 
Burssuz : 54
 
 
 
 
 
 
ANESTEZİ PROGRAMI
 
BÖLÜM TANITIMI
 
Anestezi programının amaçları:
 
1.Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi 
 
hazırlanmasında 
 
2.Anestezi ve analjezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı
 
Uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması
 
3.Özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik 
 
kurallara uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş 
 
4.Kendi alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetkisine sahip Anestezi teknikeri 
 
yetiştirmektir.
 
Programı bitirenlere önlisans diploması ve “Anestezi Teknikeri” ünvanı verilir.
 
Her öğrencinin dönem başına derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin 
 
en az %70 ‘ine, uygulamaların en az %80’ ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrencilere her ders için en 
 
az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Programı 
 
başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden 120 AKTS karşılığı başarılı olmak, 
 
4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. Sınıfın sonunda 30 işgünlük stajini 
 
başarıyla tamamlamak gerekir. Bu staj hastanelerin ameliyathanelerinde yapılacaktır. 
 
KARİYER OLANAKLARI
 
Mezunlar ameliyathanesi bulunan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, 
 
üniversite hastaneleri, özel klinikler vb. ) çalışabilirler.
 
2018– 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI
 
Eğitim süresi 2 yıldır. 
 
TYT puan türünden alım yapılmaktadır. Program bu yıl açıldığı için taban puanı bulunmamaktadır.
 
Kontenjan : 60
 
 
ADALET PROGRAMI
 
BÖLÜM TANITIMI
 
Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” adı verilir. Adalet Meslek Elemanı; 
 
Mahkemelerde, İcra dairelerinde, İnfaz kurumlarında vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi 
 
ve yargıçların aldıkları kararların uygulanması gibi konularda gerekil işlemleri yürütürler.
 
KARİYER OLANAKLARI
 
Mezunlar Mahkemelerde, İcra dairelerinde, İnfaz kurumlarında çalışabilirler.
 
2018 – 2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖSYM KONTENJANLARI
 
Eğitim süresi 2 yıldır. 
 
TYT puan türünden alım yapılmaktadır. 
 
Kontenjan : 60 

Diyaliz Programı Tanıtımı


Programı bitirenlere önlisans diploması ve “Diyaliz Teknikeri” ünvanı verilir.

Diyaliz teknikeri; Böbrek hastaları için kullanılan diyaliz makinalarının hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında çalışan sağlık meslek elemanıdır.

 

 

Programın amacı;

diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması,diyaliz makinesinin bakımının yapılması, hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir.

    MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mesleğini ve insanları seven,

  Mekanik aletlere karşı ilgi duyan,

Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı,

Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel yayınları, bilimsel yayınları takip eden kimseler olması gerekir.

Diyaliz teknikeri olabilecek kişinin hareketlerini kısıtlayan rahatsızlığı, özrü, hastalığı olmaması, kulak, göz ve ellerini kullanmaya engel durumu olmaması gerekir

KARİYER OLANAKLARI

Mezunlar resmi ya da özel sağlık kuruluşlarında bulunan hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitelerinde uzman doktor gözetiminde mesleklerini icra edebilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN  VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi  üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Diyaliz” programlarında verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Diyaliz” ve “Diyaliz Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
· Hemşirelik,
· Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Her öğrencinin dönem başına derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin 
 
en az %70 ‘ine, uygulamaların en az %80’ ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrencilere her ders için en 
 
az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Programı 
 
başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden 120 AKTS karşılığı başarılı olmak, 
 
4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1. Sınıfın sonunda 30 işgünlük stajini 
 
başarıyla tamamlamak gerekir. Bu staj hastanelerin Diyaliz ünitelerinde ve özel Diyaliz merkezlerinde yapılacaktır.